Kontakta oss
3 min. lästid

Vad utmärker en fantastisk patientupplevelse 2022?

Av Antti Tikkanen 2022-mar-02 10:07:08

Tankemässigt börjar ett patientbesök redan i hemmet när patienten får sin påminnelse eller kallelse från sin mottagning. När patienten väl kommer till en vårdcentral eller ett sjukhus börjar det fysiska patientbesöket. Ofta är det första patienten då möter en självbetjäningsterminal. Design, utveckling, leverans och programmering av sådana enheter är idag rutin för oss på Axel Health. Det var därför jag bestämde mig för att skriva ett kort blogginlägg om de viktigaste ingredienserna vid design och och implementering av en riktigt bra användarupplevelse vid en självbetjäningsterminal. 

Teman: Axel Encounter patientupplevelse självbetjäningsterminal självbetjäningslösning
1 min. lästid

Tips för hälso- och sjukvård: Så undviker du fallgropar i hälso- och sjukvårdens IT-projekt

Av Ilari Laaksonen 2021-nov-18 10:51:36

Nästan dagligen kan vi i olika medier läsa om misslyckade IT-projekt inom hälso- och sjukvården. Problemet är globalt. Men det är inte alltid leverantörer av mjukvarulösningar som bär skulden; en bidragande orsak kan vara att hälso- och sjukvårdsorganisationen inte alltid vet vad den köper.

Teman: patientflödeshantering
2 min. lästid

Fyra goda skäl att ge upp Excel i hälsovårdens resurshantering

Av Ilari Laaksonen 2021-jul-14 12:38:46

Arbetsskift.xlsx, årsplan.xls, resursplaneringsexcel, smartexcel... Världen kretsar kring kalkylblad. I så gott som varje organisation görs planering huvudsakligen i detta magiska verktyg. Varför? Låt oss gå noggrannare igenom vad Excel är bra på och när det däremot är på tiden att ge upp med Excel som verktyget för hälsovårdens resurshantering. 

Teman: Axel Planner Skiftplanering Resurshantering
2 min. lästid

Fördelarna med patientflödeshantering i kronor och siffror - del 3

Av Ilari Laaksonen 2021-maj-04 09:48:18

I mina tidigare blogginlägg skrev jag om fördelarna med patientflödeshantering när det gäller siffror. I del 1 fokuserade jag på fördelarna med självbetjäning i receptionen och i del 2 diskuterade jag fördelarna utifrån vårdenheternas perspektiv.

Teman: Axel Encounter patientflödeshantering Självbetjäning
2 min. lästid

Tips för hälsovården: Så här minskas antalet möten under pandemier

Av Ilari Laaksonen 2021-mar-03 12:08:51

En av utmaningarna inom hälsovården har alltid varit organiseringen av diagnostiken och behandlingen av smittsamma sjukdomar vid sjukhus och vårdcentraler. Det är effektivt att koncentrera komplexa hälsovårdsåtgärder som kräver mycket personal och utrustning under samma tak. På grund av detta sätt att organisera vården kan det i väntsalen samtidigt sitta flera människor som lider av en smittsam sjukdom som förkylning – eller corona. I samma väntsal kan en patient utsätta en hel massa andra människor för smitta, trots att en vårdcentral borde vara en plats där man söker bot för sjukdomar och inte tvärtom.

Teman: Mobil incheckning patientflödeshantering
2 min. lästid

Vad skapar en bra patientupplevelse?

Av Ilari Laaksonen 2021-jan-26 10:18:29

Patientupplevelsen beskriver patientens upplevelse av sitt problem, oavsett om det är frågan om en sjukdom eller en olycka, samt hur hälsovården behandlar det aktuella problemet. Under de senaste tio åren har många organisationer startat och slutfört sina projekt med syfte att förbättra patientupplevelsen.

Teman: patientflödeshantering vårdväg patientupplevelse
4 min. lästid

Fördelarna med patientflödeshantering i kronor och siffror - del 2

Av Ilari Laaksonen 2020-okt-23 09:02:37

I mitt tidigare blogginlägg fokuserade jag på fördelarna med automatisering av incheckningen. Denna gång skall jag ta itu med effektiviseringen av vårdarbetet genom att minska på mängden förlorad tid - och behandla matematiken bakom detta.

Teman: Axel Encounter patientflödeshantering
3 min. lästid

Fördelarna med patientflödeshantering i kronor och siffror - del 1

Av Ilari Laaksonen 2020-sep-28 08:41:59

Varför skaffar våra kunder Axel? Svaret är uppdelas i två delar - tack vare de mjuka och hårda fördelarna. De sedvanliga mjuka fördelarna inkluderar bland annat förbättring av patientupplevelsen, modernisering av användarupplevelsen och ökning av verksamhetens transparens. Idag skall vi dock inte vara mjukisar, utan dyka in i den hårda världen av siffror, excel-tabeller och kronor.

Teman: Axel Encounter patientflödeshantering Självbetjäning
2 min. lästid

Hur kan vårdsektorn förbereda sig för den andra vågen av epidemin i god tid?

Av Ilari Laaksonen 2020-aug-21 09:08:05

Efter den tuffa våren då man varit tvungen att stanna hemma så mycket som möjligt och undvika människokontakter har vi alla ett växande behov av att vara i fysisk kontakt med varandra. Under sommarens värmebölja och semestrarna har Finlands nattklubbar, restauranger och stränder fyllts av glada medborgare. För de flesta har sommaren gjort gott mentalt, men för hanteringen av coronapandemin har dessa sammanträden haft negativa följder.

Teman: Axel Encounter Mobil incheckning Självbetjäning
2 min. lästid

Vilka är fördelarna med mobil incheckning jämfört med den traditionella självbetjäningskiosken?

Av Ilari Laaksonen 2020-jul-17 12:33:00

I många hälso- och sjukvårdsorganisationer har patientens självincheckning blivit en del av vardagen. Dess fördelar är onekligen obestridliga. Självincheckning sparar hälso- och sjukvårdsorganisationens resurser då de inte längre behöver vara kopplade till stödfunktioner såsom incheckningsprocessen.

Teman: Axel Encounter Mobil incheckning Självbetjäning
4 min. lästid

10 sätt att förbättra smidigheten i vården med hjälp av automatisering

Av Ilari Laaksonen 2020-jul-17 12:32:32

Den kristalliserade idén med digitala automatiserings- och självbetjäningslösningar är att underlätta människors arbetsbelastning, minska rutinuppgifter och fokusera personalens resurser på mer meningsfullt arbete. Särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn finns det ett tydligt behov av automatisering - vårdpersonalens huvudsakliga uppgift är att fokusera på att ta hand om människors hälsa och att lägga så lite tid som möjligt på byråkrati som inte relaterar till patientarbete och extra registreringsarbete.

Teman: patientflödeshantering Självbetjäning Resurshantering Axel-systemet
1 min. lästid

Excel är död, länge leve Axel!

Av Ilari Laaksonen 2020-jul-17 12:32:21

Affärsprocesser drivs flitigt med Excel runt om i världen. Det klassiska programmet lämpar sig för mycket, men den kan också bli ett extremt arbetsamt verktyg - senast när företaget växer.

Teman: Axel Planner Skiftplanering Resurshantering