Kontakta oss

 

 

 

Dataskyddspolicy

Upprättad 9.4.2019, senaste ändring 20.9.2021.

.

Dataskyddspolicy

REGISTRATOR

Axel Health
Linnoitustie 2 a
02600 Espoo Finland

info@axelhealth.com

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sanna Yrjänä
sanna.yrjana@axelhealth.com
+358 40 7635 313

REGISTRETS NAMN

Register över användning av Axel Healths webbplats

Detta är Axel Health Oy:s registerbeskrivning och dataskyddspolicy enligt personuppgiftslagen (10 § och 24 §) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

.

RÄTTSLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning är personens samtycke som getts vid användning av kontakt- eller supportbegäran.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är kontakt med kunder och uppföljning och underhåll av kundernas inställningar i Axel-systemet.

Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Uppgifter som lagras i registret är personens

  • namn

  • telefonnummer

  • e-postadress

  • innehåll som skrivs in i fri form i meddelandefältet

samt i samband med begäran om support

  • vald ärendetyp

  • vald angelägenhetsgrad för ärendet

Uppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för hanteringen av ärendet.


REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Vi använder Google Analytics och HubSpot för att optimera och analysera användningen av vår webbplats. Uppgifterna som lagras i registret erhålls från kunden via formulär på webbplatsen (kontaktformulär och begäran om support).

 

REGELMÄSSIG ÖVERLÅTELSE OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Uppgifter överlåts inte regelmässigt till andra.

PRINCIPER FÖR REGISTERSKYDD

Registret hanteras noggrant och uppgifter som behandlas med hjälp av datasystemen skyddas på ändamålsenligt sätt. När registerdata lagras på internetservrar sörjs för utrustningens fysiska och digitala dataskydd på vederbörligt sätt. Den personuppgiftsansvarige sörjer för att lagrade uppgifter samt behörigheter till servrar och andra för personuppgifternas säkerhet kritiska uppgifter behandlas konfidentiellt och endast av de arbetstagare som har detta som arbetsuppgift.

RÄTT TILL INSYN OCH RÄTT ATT KRÄVA RÄTTELSE AV UPPGIFTER

Alla registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret och kräva att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om den registrerade vill granska sina uppgifter eller kräva rättelse av uppgifterna, ska begäran skickas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som framställer begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som stadgas i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

 

ÖVRIGA RÄTTIGHETER I SAMBAND MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter om honom eller henne tas bort från registret (”rätt att bli bortglömd”). Den registrerade har även andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be den som framställer begäran att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som stadgas i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).