Kontakta oss

Axel Planner förbättrar effektiviteten i din organisation

 

Ladda ned broschyren

Planerungsverktyg

Vårdorganisationer måste hitta nya sätt att använda sina knappa resurser på ett optimalt sätt, samtidigt som de erbjuder sina patienter bästa möjliga vård. Axel Planner hjälper organisationer att optimera användningen av sina lokaler och resurser och samtidigt få en bättre överblick över den operativa verksamheten. När en organisations planeringsfunktioner kombineras i ett system är det möjligt att använda lokaler och personalresurser mer effektivt och mångsidigt. Mängden manuellt planeringsarbete minskar samtidigt drastiskt.

Planner automatiserar och optimerar schemaläggningen och rumstilldelningen för enheter och förbättrar nyttjandegraden av de tillgängliga rummen. Planner hjälper också till att leda patienter till rätt plats dynamiskt, baserat på aktuella rums- och resurstilldelningar.

 Axel_planner_info_SV

 

Det finns många goda skäl att välja Axel Planner

Fördel 1

Smidigare planering och bättre patientupplevelse

Planners användarvänliga funktioner och smarta automatisering hjälper personalen att utföra sina uppgifter smidigt och effektivt. Patientvägledningen är baserad på aktuell rumstilldelning, så patienterna får alltid korrekta besöksuppgifter och vägledning på sin mobiltelefon eller på självbetjäningsterminalen.

Fördel 2

Mer tid för patientvård

När mottagningstiderna hämtas direkt från externa system och rumsplaneringen sköts automatiskt frigörs tid för mer meningsfulla arbetsuppgifter. Automationsalgoritmen utnyttjar utrymmen mer effektivt än människor, så de planer som automationen gör kräver mycket lite finjustering.

Fördel 3

Effektivitet i planeringen av vård

Planner-verktygen är mångsidiga och anpassar sig till många olika behov. Även oväntade förändringar eller behov av utrymme kan lätt hanteras i planerna. Med Planner kan vårdsorganisationer använda sina lokaler och resurser mer effektivt, och fler patienter kan få den hjälp de behöver.

Intuitivt verktyg som stöder planering, hantering och övervakning

Med Axel Planner slipper dina medarbetare papperskalendrar, tabeller och andra manuella kommunikations- och schemaverktyg. Planner berättar exakt vilka typer av aktiviteter som är planerade för de olika mottagningarna, var de sker och när de börjar och slutar. Personalen vet var deras kollegor jobbar vid en viss tidpunkt.

Med schemaläggningsverktyget är det enkelt att schemalägga organisationens samtliga resurser. Du kan planera kapacitetsutnyttjandet helt efter dina behov. Med Planner kan man även planera innehållet för mottagningstiderna och säkerstella att lämpliga lokaler och utrustning finns tillgängligt för all personal. 

Med planeringsmallar kan man lätt schemalägga flera mottagningar för valda tidsperioder och på så sätt frigöra tid från planeringsarbete till andra arbetsuppgifter. Mottagningstider kan länkas till rumsbokningar och integreras med andra system. Man kan även hämta mottagningstider till Planner från anda system.  

Schemaläggning

Den automatiserade rumsplaneringen använder en effektiv algoritm för att placera både importerade mottagningstider och de som skapats i Planner i rätt rum. Rum och resurser länkas till mottagningstider automatiskt enligt fördefinierade optimeringsregler under en vald tidsperiod. Vid behov kan man naturligtvis justera de automatiska rumsbokningarna manuellt och i nästa planering tar automationsalgoritmen hänsyn till dessa justeringar. 

 
Automatisk rumsplanering

Med rumsövervakningsverktyget är det enkelt att hitta lediga rum och övervaka bokningsstatus för organisationens samtliga rum i realtid. Du kan boka rum med ett klick och ett bokat rum kan flexibelt bytas till ett annat – Axel dirigerar sedan automatiskt patienterna till rätt rum.

Rumsövervakning

 

Se hur det fungerar

Här kan du se en kort animering om hur Axel Planner underlättar planeringen av vårdens resurser och optimerar användningen av lokaler och resurser.

Vill du veta mera om Axel Planner?

Vill du veta hur dynamisk patientvägledning fungerar i praktiken och hur rumsanvändning kan bli effektivare med automatisk rumsoptimering? 

Ta en titt på videon till höger för att bekanta dig med hur Axel Planner används på Nya barnsjukhuset i Helsingfors. 

Om du vill veta ännu mer om Planner kan du klicka på länken nedan för att ladda ned en fullständig inspelning från ett av Axel Healths kundwebbinarium.

 

SE INSPELAT WEBBINARIUM

En smidig helhet som anpassas till dina behov

Patienten checkar in sig på terminalen

Utmärkta var för sig, överlägsna tillsammans

Axel Health erbjuder vårdpersonalen ett intuitivt paket med digitala verktyg för att förbättra vårdproduktionen.

Planner integrerar smidigt med Encounters självbetjäningsfunktioner och möjliggör dynamisk patientvägledning. Även patientflödeshanteringen och patientvägledningen anpassar sig sömlöst till de planer som skapats i Planner.

När mottagningstider har schemalagts och kopplats till resurser och rum i Planner, guidar Encounter även vårdspersonalen till rätt plats. Encounter vet var mottagningarna är planerade och kan automatiskt föreslå ett lämpligt rum för vårdpersonalen att ta emot patienter i.

 

Installeringsalternativ

Införandet

Med gedigen erfarenhet löser vi problem och effektiviserar verksamheten i sjukvårdsorganisationer. Oavsett om det handlar om en privat klinik, en hälso- eller vårdcentral, ett universitetssjukhus eller någon annan vårdverksamhet, så är resultatet alltid en matchning till våra kunders behov.

Vår servicemodell innehåller allt du behöver levererat på plats och färdigtinstallerat för driftsättning. I den helomfattande tjänsten ingår utrustningen, servermiljön, integrationerna, stödet, upprätthållandet och nya versioner av programvaran. Du kan driftsätta Axelplattformen i din egen miljö eller få den levererad som en nyckelfärdig SaaS-tjänst.

Integrationer med andra system

Integrationer

Axel är en modulär lösning bestående av programvara och hårdvara och som är lätt att ansluta till andra system. System som vanligtvis integreras med Axel är patientinformationssystem, verksamhetsstyrningssystem för radiologi, laboratoriesystem och olika internetbokningssystem. Men vi implementerar även andra nödvändiga integrationer efter kundens behov.

Vi har nära samarbete leverantörer samt kundens IT-personal och administratörer för att kunna skapa fungerande tillvägagångssätt, konfigurationer och processer. 

Är du intresserad?

Vill du veta mer om våra planeringsverktyg?

Kontakta oss