Kontakta oss

Axel Planner förbättrar effektiviteten i din organisation

 

SE INSPELAT WEBBINARIUM

Planerungsverktyg

Axel Planner effektiviserar resursplaneringen samt rumsanvändningen hos vårdorganisationer och ökar därmed utnyttjandegraden av lokaler. Med våra verktyg är det lätt att automatisera och optimera rumsplaneringen. Dessutom hjälper Planner till att vägleda patienterna till rätt plats på ett dynamiskt sätt, utifrån tilldelning av rum och resurser.

Planeringsprocess

Det finns många goda skäl att välja Axel Planner

Fördel 1

För patienter

Patientvägledningen baseras på tilldelningen av rum och resurser, vilket innebär att patienter alltid kan få aktuell information om besöket eller vägledning på telefonskärmen eller terminalskärmen.

Fördel 2

För personalen

När mottagningstiderna hämtas direkt från externa system och rumsplaneringen sköts automatiskt frigörs tid för mer meningsfulla arbetsuppgifter.

Fördel 3

För organisationen

Automatisk rumsoptimering ökar effektiviteten i hur verksamhetens rum används.

Intuitivt verktyg som stöder planering, hantering och övervakning

Med Axel Planner slipper dina medarbetare alla papperskalendrar och andra manuella kommunikations- och schemaverktyg. Planner berättar exakt vilka typer av aktiviteter som är planerade för de olika mottagningarna, var de finns och när de börjar och slutar. Personalen vet var deras kolleger jobbar vid en viss tidpunkt.

Med skiftplaneringsverktyget är det enkelt att schemalägga organisationens samtliga resurser. Du kan planera kapacitetsutnyttjandet efter dina behov. Med Planner kan man även planera innehållet för mottagningstiderna och säkerstella att lämpliga lokaler och utrustning finns tillgängligt för all personal. 

Med planeringsmallar kan man lätt schemalägga flera mottagningar för valda tidsperioder och på så sätt frigöra tid från planeringsarbete till andra arbetsuppgifter. Mottagningstider kan länkas till rumsbokningar och integreras med andra system. Man kan även hämta mottagningstider till Planner från anda system.  

Skiftplanering

Den automatiserade rumsplaneringen hjälper till med att placera såväl importerade som i Planner skapade mottagningstider till rätta rum. Rum och resurser länkas till tidsblock automatiskt enligt fördefinierade optimeringsregler under en bestämd tidsperiod. Vid behov kan man ändra dessa automatiska rumsbokningar manuellt efteråt.

 
Automatisk rumsplanering

Med rumsövervakningsverktyget är det enkelt att hitta lediga rum och övervaka bokningsstatusen för organisationens samtliga rum i realtid. Du kan boka rum med ett klick och rummet kan flexibelt bytas till ett annat – Axel dirigerar automatiskt patienterna till rätt rum.

Rumsövervakning

Vill du veta mera om Axel Planner?

Vill du veta hur dynamisk patientvägledning fungerar i praktiken och hur rumsanvändningen kan bli effektivare med automatisk rumsoptimering? 

Se videon till höger för att bekanta dig med hur Axel Planner används på Nya barnsjukhuset i Helsingfors. 

Om du vill veta ännu mer om Planner kan du klicka på länken nedan för att ladda ned en fullständig inspelning från Axel Healths kundwebbinarium.

 

SE INSPELAT WEBBINARIUM

En smidig helhet som anpassas till dina behov

Patienten checkar in sig på terminalen

Utmärkta på egen hand, överlägsna tillsammans

Encounters självbetjäningsfunktioner, patientflödeshantering och patientvägledning anpassar sig smidigt efter planer som görs i Planner. När patienter checkar in i en självbetjäningsterminal eller med en mobil enhet kan de direkt se om de är i rätt väntrum eller om de ska gå till ett annat.

Dessutom ger dörrdisplayer och informationsskärmar patienterna realtidsvägledning som bygger på planeringen. Encounter vet vilka rum som har bokats för varje resurs och kan automatiskt föreslå ett lämpligt rum för vårdpersonalen.  

Installeringsalternativ

Införandet

Med gedigen erfarenhet löser vi problem och effektiviserar verksamheten inom sjukvårdsorganisationen. Oavsett om det handlar om en privat klinik, en hälso- eller vårdcentral, ett universitetssjukhus eller någon annan servicekoncentration, så är slutresultatet alltid i proportion till våra kunder.

Vår servicemodell innehåller allt du behöver levererat på plats och färdigt installerat för driftsättning. Den helomfattande tjänsten omfattar utrustningen, servermiljön, integrationerna, stödet, upprätthållandet och nya versioner av programvaran. Du kan ta Axel i bruk antingen i din egen miljö eller som en nyckelfärdig SaaS-tjänst.

Integrationer med andra system

Integrationer

Axel är en modulär lösning bestående av programvara och hårdvara och som är lätt att ansluta till andra system. Vanliga system som integreras med Axel är patientinformationssystem, verksamhetsstyrningssystem för radiologi, laboratoriesystem och olika internetbokningssystem, men vi implementerar alltid även andra nödvändiga integrationer i enlighet med kundens behov.

Vi har ett nära samarbete med andra leverantörer och med kundens IT-personal och administratörer för att kunna skapa fungerande förfaranden, konfigurationer och processer. 

Är du intresserad?

Vill du veta mer om våra tidshanterings- och planeringsverktyg?

Kontakta oss