Kontakta oss
Ilari Laaksonen

Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health

Senaste inlägg av skribenten Ilari Laaksonen

1 min. lästid

Tips för hälso- och sjukvård: Så undviker du fallgropar i hälso- och sjukvårdens IT-projekt

Av Ilari Laaksonen 2021-nov-18 10:51:36

Nästan dagligen kan vi i olika medier läsa om misslyckade IT-projekt inom hälso- och sjukvården. Problemet är globalt. Men det är inte alltid leverantörer av mjukvarulösningar som bär skulden; en bidragande orsak kan vara att hälso- och sjukvårdsorganisationen inte alltid vet vad den köper.

Teman: patientflödeshantering
2 min. lästid

Fyra goda skäl att ge upp Excel i hälsovårdens resurshantering

Av Ilari Laaksonen 2021-jul-14 12:38:46

Arbetsskift.xlsx, årsplan.xls, resursplaneringsexcel, smartexcel... Världen kretsar kring kalkylblad. I så gott som varje organisation görs planering huvudsakligen i detta magiska verktyg. Varför? Låt oss gå noggrannare igenom vad Excel är bra på och när det däremot är på tiden att ge upp med Excel som verktyget för hälsovårdens resurshantering. 

Teman: Axel Planner Skiftplanering Resurshantering
2 min. lästid

Fördelarna med patientflödeshantering i kronor och siffror - del 3

Av Ilari Laaksonen 2021-maj-04 09:48:18

I mina tidigare blogginlägg skrev jag om fördelarna med patientflödeshantering när det gäller siffror. I del 1 fokuserade jag på fördelarna med självbetjäning i receptionen och i del 2 diskuterade jag fördelarna utifrån vårdenheternas perspektiv.

Teman: Axel Encounter patientflödeshantering Självbetjäning
2 min. lästid

Tips för hälsovården: Så här minskas antalet möten under pandemier

Av Ilari Laaksonen 2021-mar-03 12:08:51

En av utmaningarna inom hälsovården har alltid varit organiseringen av diagnostiken och behandlingen av smittsamma sjukdomar vid sjukhus och vårdcentraler. Det är effektivt att koncentrera komplexa hälsovårdsåtgärder som kräver mycket personal och utrustning under samma tak. På grund av detta sätt att organisera vården kan det i väntsalen samtidigt sitta flera människor som lider av en smittsam sjukdom som förkylning – eller corona. I samma väntsal kan en patient utsätta en hel massa andra människor för smitta, trots att en vårdcentral borde vara en plats där man söker bot för sjukdomar och inte tvärtom.

Teman: Mobil incheckning patientflödeshantering
2 min. lästid

Vad skapar en bra patientupplevelse?

Av Ilari Laaksonen 2021-jan-26 10:18:29

Patientupplevelsen beskriver patientens upplevelse av sitt problem, oavsett om det är frågan om en sjukdom eller en olycka, samt hur hälsovården behandlar det aktuella problemet. Under de senaste tio åren har många organisationer startat och slutfört sina projekt med syfte att förbättra patientupplevelsen.

Teman: patientflödeshantering vårdväg patientupplevelse
4 min. lästid

Fördelarna med patientflödeshantering i kronor och siffror - del 2

Av Ilari Laaksonen 2020-okt-23 09:02:37

I mitt tidigare blogginlägg fokuserade jag på fördelarna med automatisering av incheckningen. Denna gång skall jag ta itu med effektiviseringen av vårdarbetet genom att minska på mängden förlorad tid - och behandla matematiken bakom detta.

Teman: Axel Encounter patientflödeshantering