Kontakta oss
Ilari Laaksonen

Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health

Senaste inlägg av skribenten Ilari Laaksonen

3 min. lästid

Hur kan automatisering hjälpa akuten att förbättra effektiviteten och patientupplevelsen?

Av Ilari Laaksonen 2023-apr-24 15:21:33

Akutmottagningar på sjukhus är ofta hektiska och kaotiska miljöer där patienter behöver snabb uppmärksamhet för en rad olika medicinska tillstånd. En av de mest kritiska delarna av akutvårdsprocessen är incheckningsprocessen, där patientens information samlas in, deras tillstånd bedöms och vården prioriteras baserat på hur brådskande behovet för vård är. Men incheckningsprocessen kan ta mycket tid, vilket leder till längre väntetider för patienter och ökad arbetsbelastning för sjukhuspersonalen. I detta blogginlägg kommer vi att resonera kring hur automatisering av incheckningsprocessen kan hjälpa akutmottagningar att förbättra både effektiviteten och patientupplevelsen.

Teman: Axel Planner Axel Encounter Mobil incheckning Självbetjäning Axel-systemet vårdväg patientupplevelse självbetjäningsterminal självbetjäningslösning Axel Mobile Encounter digitalisering av hälsovård automatisering akutmottagning
4 min. lästid

Hur får vårdorganisationer ut mest nytta av digitala verktyg?

Av Ilari Laaksonen 2023-feb-17 09:38:55

I många länder står hälso- och sjukvårdsorganisationerna inför stora utmaningar på grund av problem i de nuvarande hälso- och sjukvårdssystemen. Ett exempel är Finland där det finns stora problem i helhetshanteringen av patientflöden, vilket är särskilt märkbart i akutsammanhang. Enligt statistik från det finska Institutet för hälsa och välfärd (THL) har akutbesök inom primär-och sekundärvården ökat med 10,1 procent och samtidigt har antalet långtidspatienter vid hälsocentralerna ökat med över 21 procent under åren 2019–2021. Problemen gäller horisontellt för hela vårdkedjan, från tillgång till primärvård till att hitta platser för fortsatt vård. 

Teman: patientflödeshantering patientupplevelse digitalisering av hälsovård genomgångstid hälsovårdens serviceproduktion hälsovårdens resursplanering resursplanering inom vården vårdens ledtider
1 min. lästid

Optimeringens ABC för produktion av hälso- och sjukvårdstjänster

Av Ilari Laaksonen 2022-okt-19 15:01:51

Vet du vad datorer är bra på? Att räkna ut saker. Vet du vad optimering är? Ett matematiskt problem. 

Produktion av hälso- och sjukvårdstjänster kräver noggrann planering och ju större enhetsstorlekarna blir, desto större planeringsinsatser krävs. Vad krävs då för att producera effektiva sjukvårdstjänster? Enkelt uttryckt måste patienter och personal mötas på samma plats, och den här platsen måste erbjuda den utrustning och det material som krävs, oavsett om de är relaterade till diagnostik, vård eller medicinering.

Teman: Axel Planner patientflödeshantering Resurshantering optimering hälsovårdens serviceproduktion hälsovårdens resursplanering
1 min. lästid

Tips för hälso- och sjukvård: Så undviker du fallgropar i hälso- och sjukvårdens IT-projekt

Av Ilari Laaksonen 2021-nov-18 10:51:36

Nästan dagligen kan vi i olika medier läsa om misslyckade IT-projekt inom hälso- och sjukvården. Problemet är globalt. Men det är inte alltid leverantörer av mjukvarulösningar som bär skulden; en bidragande orsak kan vara att hälso- och sjukvårdsorganisationen inte alltid vet vad den köper.

Teman: patientflödeshantering digitalisering av hälsovård hälso- och sjukvårdens IT-projekt
2 min. lästid

Fyra goda skäl att ge upp Excel i hälsovårdens resurshantering

Av Ilari Laaksonen 2021-jul-14 12:38:46

Arbetsskift.xlsx, årsplan.xls, resursplaneringsexcel, smartexcel... Världen kretsar kring kalkylblad. I så gott som varje organisation görs planering huvudsakligen i detta magiska verktyg. Varför? Låt oss gå noggrannare igenom vad Excel är bra på och när det däremot är på tiden att ge upp med Excel som verktyget för hälsovårdens resurshantering. 

Teman: Axel Planner Resurshantering optimering hälsovårdens serviceproduktion hälsovårdens resursplanering
2 min. lästid

Fördelarna med patientflödeshantering i kronor och siffror - del 3

Av Ilari Laaksonen 2021-maj-04 09:48:18

I mina tidigare blogginlägg skrev jag om fördelarna med patientflödeshantering när det gäller siffror. I del 1 fokuserade jag på fördelarna med självbetjäning i receptionen och i del 2 diskuterade jag fördelarna utifrån vårdenheternas perspektiv.

Teman: Axel Encounter patientflödeshantering Självbetjäning självbetjäningslösning