Kontakta oss

Vet du vad datorer är bra på? Att räkna ut saker. Vet du vad optimering är? Ett matematiskt problem. 

Produktion av hälso- och sjukvårdstjänster kräver noggrann planering och ju större enhetsstorlekarna blir, desto större planeringsinsatser krävs. Vad krävs då för att producera effektiva sjukvårdstjänster? Enkelt uttryckt måste patienter och personal mötas på samma plats, och den här platsen måste erbjuda den utrustning och det material som krävs, oavsett om de är relaterade till diagnostik, vård eller medicinering.

Komplexiteten i att planera produktionen av hälso- och sjukvårdstjänster varierar från ett specialområde till ett annat. Dessutom har distansmöten och fysiska möten olika utmaningar. Den största utmaningen är dock den planerade funktionens storlek. Att planera en psykiaters konsulttimmar är betydligt enklare än att planera mottagningstider för 300 vårdanställda från olika specialområden på en mottagning med 150 rum.

I det andra scenariot visar datorn vad den går för. Med hjälp av olika regler kan även de mest komplexa optimeringsproblemen oftast omvandlas till matematiska problem och datorn jämför smart olika lösningar med varandra. Artificiell intelligens och inlärningsalgoritmer påskyndar lösningen av den här typen av problem och tar med sig icke-matematiska element som gör det möjligt att förena den matematiskt effektivaste lösningen med mänskliga handlingar i den verkliga världen.  

Axel Planner har planerats och utvecklats för att lösa planeringsutmaningar. Vi ville skapa en produkt som gör det möjligt att använda vårdens resurser mer effektivt och därmed gör det möjligt att behandla fler patienter med samma resurser. Med hjälp av Planner slipper vårdpersonalen papperskalendrar, Excel-ark och andra manuella kommunikations- och schemaläggningsverktyg. Planner berättar exakt vilka typer av aktiviteter som är planerade för de olika mottagningarna, var de finns och när de börjar och slutar. 

Intresserad? Se vårt webbinarium för att se hur Planner kan användas.

 

SE INSPELAT WEBBINARIUM

 

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health