Kontakta oss
1 min. lästid

Digital omvandling inom vården: En väg till förbättrad patientvård

Av Ilari Laaksonen 2024-jun-06 11:32:17

När vi utforskar kostnadsbesparande strategier inom vården är det avgörande att bekänna den roll som digital teknik spelar för att revolutionera patientvården och operationell effektivitet. Digital omvandling inom vården handlar inte bara om kostnadsreduktion – det handlar om att förbättra patientupplevelsen och göra vårdverksamheten mer effektiv och patientcentrerad.

Teman: Axel Planner patientupplevelse digitalisering inom vården resursplanering inom vården AI artificiell intelligens kostnadsbesparingar
1 min. lästid

Fördelarna med digitala dörrdisplayer i öppenvården

Av Ilari Laaksonen 2024-mar-06 13:54:05

Digitala dörrdisplayer har blivit allt vanligare i mötesrum under det senaste decenniet. På displayen kan man enkelt se när och för vem rummet är bokat, och det är lätt att göra nya bokningar. Visste du att liknande dörrdisplayer också används inom hälso- och sjukvården, särskilt inom öppenvården? Inom hälso- och sjukvården finns det många fördelar med dörrdisplayer, vilka jag ska titta närmare på nedan:

Teman: Axel Planner Axel Encounter patientflödeshantering digitalisering inom vården rumsplanering dörrdisplay
1 min. lästid

Revolutionera planeringen av vårdens resurser: Fördelarna med AI

Av Ilari Laaksonen 2024-jan-30 14:10:17

I den moderna vårdsektorn spelar artificiell intelligens (AI) en avgörande roll i att omvandla olika aspekter, allt från kliniska procedurer till hälso- och sjukvård och diagnostik på befolkningsnivå. En av de viktigaste fördelarna med AI är dess förmåga att förbättra administrativ effektivitet. Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter frigör AI-teknologier hälso- och sjukvårdspersonal så att de kan fokusera på mer kritiska delar av patientvården.

Teman: Axel Planner Resurshantering optimering tjänsteproduktion inom vården resursplanering inom vården AI artificiell intelligens
2 min. lästid

Förbättra akutverksamheten med noggrann rapportering

Av Ilari Laaksonen 2023-aug-31 10:26:55

Automatisering och digitalisering medför reella fördelar och förbättringar för akutvårdstjänster. Förutom förbättrad patientupplevelse och optimerade arbetsflöden innebär de även värdefulla besparingar av både tid och resurser. Kan dessa fördelar även bidra till att skapa detaljerade rapporter som ytterligare förbättrar operationell effektivitet?

Teman: Axel Planner Axel Encounter patientflödeshantering Axel-systemet vårdväg patientupplevelse digitalisering inom vården automatisering akutmottagning analytik rapportering
2 min. lästid

Automatiseringens roll på akutmottagningen efter triage

Av Ilari Laaksonen 2023-jun-19 10:29:59

Automatisering på sjukhusets akutmottagningar medför betydande fördelar för både patienter och vårdpersonal. Dessa fördelar är dock inte begränsade till triage utan automatisering medför förbättringar även i de processer som följer den inledande bedömningen. I detta blogginlägg fortsätter jag mitt tidigare inläggom automatisering av incheckningsprocesserna på akutmottagningar, och här tittar vi mer ingående på hur automatisering kan effektivisera verksamheten och förbättra patientupplevelsen efter triage.

Teman: Axel Planner Axel Encounter Mobil incheckning Självbetjäning Axel-systemet vårdväg patientupplevelse självbetjäningsterminal självbetjäningslösning Axel Mobile Encounter digitalisering inom vården automatisering akutmottagning triage
3 min. lästid

Hur kan automatisering hjälpa akuten att förbättra effektiviteten och patientupplevelsen?

Av Ilari Laaksonen 2023-apr-24 15:21:33

Akutmottagningar på sjukhus är ofta hektiska och kaotiska miljöer där patienter behöver snabb uppmärksamhet för en rad olika medicinska tillstånd. En av de mest kritiska delarna av akutvårdsprocessen är incheckningsprocessen, där patientens information samlas in, deras tillstånd bedöms och vården prioriteras baserat på hur brådskande behovet för vård är. Men incheckningsprocessen kan ta mycket tid, vilket leder till längre väntetider för patienter och ökad arbetsbelastning för sjukhuspersonalen. I detta blogginlägg kommer vi att resonera kring hur automatisering av incheckningsprocessen kan hjälpa akutmottagningar att förbättra både effektiviteten och patientupplevelsen.

Teman: Axel Planner Axel Encounter Mobil incheckning Självbetjäning Axel-systemet vårdväg patientupplevelse självbetjäningsterminal självbetjäningslösning Axel Mobile Encounter digitalisering inom vården automatisering akutmottagning