Kontakta oss

I mina tidigare blogginlägg skrev jag om fördelarna med patientflödeshantering när det gäller siffror. I del 1 fokuserade jag på fördelarna med självbetjäning i receptionen och i del 2 diskuterade jag fördelarna utifrån vårdenheternas perspektiv.

Med inspiration från de här blogginläggen skapade vi en ROI-kalkylator för vår självbetjäningslösning. Den här kalkylatorn räknar den beräknade tiden för avkastning på investeringen och presenterar fördelarna på ett tydligt och kortfattat sätt. Tanken med vår ROI-kalkylator är att ge en övergripande bild av de olika slags fördelar vårdorganisationer kan erhålla när deras patientflöde övervakas och hanteras mer effektivt med hjälp av tekniska lösningar. I det här blogginlägget kommer jag att sammanfatta hur kalkylatorn blev till och vad som ligger bakom beräkningsformlerna.

Vi försökte först att förstå de underliggande variablerna som påverkar storleken på investeringen och de fördelar som kunde uppnås. Listan blev självklart ganska lång: antalet väntrum, rum, besök, uteblivna besök och olika besökstyper, den genomsnittliga besökstiden, och så vidare. Vi förstod väldigt snabbt att det viktigaste kravet på en sådan här kalkylator är att den måste vara enkelt att använda. Så vi var tvungna att ta bort några variabler. Den slutgiltiga versionen av kalkylatorn har fyra underliggande variabler: antalet väntrum och behandlingsrum som ger en bild av organisationens storlek och layout, samt antalet besök och uteblivna besök som anger volymen.

Axel Encounter kan anpassas för att täcka många olika behov, så vi ville inte förenkla kalkylatorn för mycket. Fördelarna och kostnaderna varierar beroende på vilken lösning man väljer, så vi kom fram till följande val:

  • Ska självbetjäningen ske i en självbetjäningsterminal eller i en mobilenhet, eller finns båda alternativen tillgängliga?

  • Inkluderar lösningen transparensökande verktyg för patientflödeshantering, vägledning eller betalningsfunktioner?

Den svåraste utmaningen var att hitta de underliggande konstanterna för beräkningarna. I den verkliga världen finns det otaliga faktorer som påverkar storleken på investeringen och de fördelar som finns att få. Dessa faktorer är exempelvis lönekostnader, andelen självincheckningar, användningen av mobila lösningar inom olika specialområden, den interna avkastningen, extra arbete orsakat av uteblivna besök, och så vidare. Det slutade med att vi hade omkring 40 olika såna här konstanter i vår kalkylator! Du kan nog tänka dig hur svårt det var att minska ner dem till den här siffran. Resten var lätt – först skapade vi kalkylatorn i Excel, sedan skapade vi formlerna och slutligen fixade vi ett par buggar. 

Slutresultatet blev fantastiskt! Resultatet från kalkylatorn är självklart inte den absoluta sanningen, men för många av dem som bekantar sig med patientflödeshantering för första gången kommer dessa resultat att ge en tillräckligt klar bild av besparingarna (i pengar och arbetstid) som kan fås med lösningar från Axel Health. Prova kalkylatorn själv för att se vilka fördelar som Axel Encounter kan erbjuda din organisation. Kontakta våra experter om du behöver mer detaljerade beräkningar.

BERÄKNA DIN ROI

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health