Kontakta oss

 

 

Tips, tankar och synpunkter från Axel Health

Nya ideer

 

1min. lästid

Varför är det meningsfullt att hantera betalningar inom vården som självbetjäning?

Patientavgifter kan vara en komplex fråga, oavsett om det gäller en privat eller en offentlig organisation. Dessa...

1min. lästid

Revolutionera planeringen av vårdens resurser: Fördelarna med AI

I den moderna vårdsektorn spelar artificiell intelligens (AI) en avgörande roll i att omvandla olika aspekter, allt...

1min. lästid

Sänk kostnaderna! 3 tips för kostnadsbesparingar inom sjukvården

Den offentliga sjukvården står inför omedelbara finansiella utmaningar. I Sverige har inflationen och stigande räntor...

2min. lästid

7 grundläggande tips för organisationer som upphandlar nya lösningar för patientflödeshantering i Sverige

I Sverige sker digitaliseringen av hälso- och sjukvården i ständigt ökande takt, och hanteringen av patientflöden är...

2min. lästid

Förbättra akutverksamheten med noggrann rapportering

Automatisering och digitalisering medför reella fördelar och förbättringar för akutvårdstjänster. Förutom förbättrad ...

2min. lästid

Automatiseringens roll på akutmottagningen efter triage

Automatisering på sjukhusets akutmottagningar medför betydande fördelar för både patienter och vårdpersonal. Dessa...

3min. lästid

Hur kan automatisering hjälpa akuten att förbättra effektiviteten och patientupplevelsen?

Akutmottagningar på sjukhus är ofta hektiska och kaotiska miljöer där patienter behöver snabb uppmärksamhet för en rad...

4min. lästid

Hur får vårdorganisationer ut mest nytta av digitala verktyg?

I många länder står hälso- och sjukvårdsorganisationerna inför stora utmaningar på grund av problem i de nuvarande...

1min. lästid

Optimeringens ABC för produktion av hälso- och sjukvårdstjänster

Vet du vad datorer är bra på? Att räkna ut saker. Vet du vad optimering är? Ett matematiskt problem. 

Produktion av...