Kontakta oss
1 min. lästid

Revolutionera planeringen av vårdens resurser: Fördelarna med AI

Av Ilari Laaksonen 2024-jan-30 14:10:17

I den moderna vårdsektorn spelar artificiell intelligens (AI) en avgörande roll i att omvandla olika aspekter, allt från kliniska procedurer till hälso- och sjukvård och diagnostik på befolkningsnivå. En av de viktigaste fördelarna med AI är dess förmåga att förbättra administrativ effektivitet. Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter frigör AI-teknologier hälso- och sjukvårdspersonal så att de kan fokusera på mer kritiska delar av patientvården.

Teman: Axel Planner Resurshantering optimering tjänsteproduktion inom vården resursplanering inom vården AI artificiell intelligens
1 min. lästid

Optimeringens ABC för produktion av hälso- och sjukvårdstjänster

Av Ilari Laaksonen 2022-okt-19 15:01:51

Vet du vad datorer är bra på? Att räkna ut saker. Vet du vad optimering är? Ett matematiskt problem. 

Produktion av hälso- och sjukvårdstjänster kräver noggrann planering och ju större enhetsstorlekarna blir, desto större planeringsinsatser krävs. Vad krävs då för att producera effektiva sjukvårdstjänster? Enkelt uttryckt måste patienter och personal mötas på samma plats, och den här platsen måste erbjuda den utrustning och det material som krävs, oavsett om de är relaterade till diagnostik, vård eller medicinering.

Teman: Axel Planner patientflödeshantering Resurshantering optimering tjänsteproduktion inom vården resursplanering inom vården
2 min. lästid

Fyra goda skäl att ge upp Excel i hälsovårdens resurshantering

Av Ilari Laaksonen 2021-jul-14 12:38:46

Arbetsskift.xlsx, årsplan.xls, resursplaneringsexcel, smartexcel... Världen kretsar kring kalkylblad. I så gott som varje organisation görs planering huvudsakligen i detta magiska verktyg. Varför? Låt oss gå noggrannare igenom vad Excel är bra på och när det däremot är på tiden att ge upp med Excel som verktyget för hälsovårdens resurshantering. 

Teman: Axel Planner Resurshantering optimering tjänsteproduktion inom vården resursplanering inom vården
1 min. lästid

Excel är död, länge leve Axel!

Av Ilari Laaksonen 2020-jul-17 12:32:21

Affärsprocesser drivs flitigt med Excel runt om i världen. Det klassiska programmet lämpar sig för mycket, men den kan också bli ett extremt arbetsamt verktyg – senast när företaget växer.

Teman: Axel Planner Resurshantering optimering digitalisering inom vården tjänsteproduktion inom vården resursplanering inom vården
4 min. lästid

10 sätt att förbättra smidigheten i vården med hjälp av automatisering

Av Ilari Laaksonen 2020-jul-06 09:37:00

Den kristalliserade idén med digitala automatiserings- och självbetjäningslösningar är att underlätta människors arbetsbelastning, minska rutinuppgifter och fokusera personalens resurser på mer meningsfullt arbete. Särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn finns det ett tydligt behov av automatisering - vårdpersonalens huvudsakliga uppgift är att fokusera på att ta hand om människors hälsa och att lägga så lite tid som möjligt på byråkrati som inte relaterar till patientarbete och extra registreringsarbete.

Teman: Axel Planner Axel Encounter Mobil incheckning patientflödeshantering Självbetjäning Resurshantering patientupplevelse självbetjäningslösning optimering digitalisering inom vården betalning tjänsteproduktion inom vården automatisering rumsplanering resursplanering inom vården