Kontakta oss

Automatisering på sjukhusets akutmottagningar medför betydande fördelar för både patienter och vårdpersonal. Dessa fördelar är dock inte begränsade till triage utan automatisering medför förbättringar även i de processer som följer den inledande bedömningen. I detta blogginlägg fortsätter jag mitt tidigare inlägg om automatisering av incheckningsprocesserna på akutmottagningar, och här tittar vi mer ingående på hur automatisering kan effektivisera verksamheten och förbättra patientupplevelsen efter triage.

Efter att behovet av vård har bedömts blir automatiseringens sanna potential på sjukhusets akutmottagningar allt tydligare. Att patienten självständigt tar sig till rätt plats för behandling, röntgen och blodprov kan avsevärt minska personalens arbetsbelastning och förbättra patientupplevelsen. Axel tillhandahåller verktyg för att effektivisera denna process.

Processen efter triage med Axel

  1. Att styra patienten till följande steg: När triageringen är klar kan vårdpersonalen skapa en vårdplan för patienten i Vårdgivarens vy i Axel Encounter. Patienten styrs till rätt väntrum enligt vilken typ av vård som patienten behöver.
  2. Väntetid: Patienten går till väntrummet för att vänta på sin tur. Patienten behöver inte checka in igen vid kiosken eller via sin telefon. Detta minskar onödiga köer i väntrummen och förbättrar patientupplevelsen.
  3. Att kalla in patienten: När det är patientens tur kallar vårdpersonalen in patienten via Vårdgivarens vy. Det underlättar jobbet för vårdpersonalen då de inte behöver leta efter eller ropa på patienter i korridorerna.
  4. Vägledning till rätt plats: Patienten ser inkallningsmeddelandet på informationsskärmar, dörrdisplayer och i sin egen telefon och flyttar sig till rätt plats med hjälp av skyltar.
  5. Behandling, provtagning eller röntgen: Patienten besöker behandlingsrummet, provtagningen eller röntgen enligt sin upplagda vårdplan. Efter varje steg återvänder patienten till väntrummet för att vänta på att bli kallad till följande åtgärd.

Att införa automatisering i vårdprocessen efter triageringen effektiviserar inte bara akutmottagningarnas verksamhet utan förbättrar även patientupplevelsen, eftersom patienterna kan röra sig självständigt på sjukhusområdet och få den information de behöver i realtid. Dessutom tillåter automatisering att vårdpersonal kan fokusera på patientvård samtidigt som det tar bort en hel del rutinuppgifter som att ge vägledning till eller söka efter patienter på olika platser. En smidigare och mer effektiv vårdprocess är därmed i allas intresse. Axel är en betydande del av denna utveckling, och vi ser verkligen fram emot de fördelar det medför för akutverksamheten. Axel erbjuder ett enkelt och kostnadsbesparande sätt att effektivisera akutverksamheten, förbättra patientupplevelsen och frigöra personalens tid till det de gör bäst - att vårda patienter.

Lär dig mer om Axel-lösningar

 

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health