Kontakta oss

I Sverige sker digitaliseringen av hälso- och sjukvården i ständigt ökande takt, och hanteringen av patientflöden är ett gemensamt behov bland regionernas prioriteringar. När hälsovårdsorganisationer moderniserar sina kärnsystem kan upphandlingsprocessen för patienthantering verka avskräckande. Vi har satt ihop en kort checklista som förenklar resan, och styr din organisation mot en lösning som inte bara ökar den operativa effektiviteten utan också avsevärt förbättrar patientupplevelsen.

1. Stöder lösningen flera bakomliggande system?

Se till att lösningen du överväger stöder flera bakomliggande system, inklusive olika journalsystem, faktureringssystem och bokningssystem. Interoperabilitet är nyckeln i dagens hälsovårdssystem. En enhetlig hubb gör din organisation smidigare, och minskar den administrativa bördan av att hantera flera osammanhängande system.

2. Får vi mer än bara en självbetjäningskiosk för ankomstregistrering?

Även om det är en bra start att skaffa självbetjäningskiosker för ankomstregistrering bör ditt system för patientflödeshantering vara ett ekosystem. Detta ekosystem kan t.ex. inkludera påminnelser om tider, väntetider i realtid och till och med utbildningsinnehåll för patienter. Målet är att skapa en sömlös, stressfri miljö för både patienter och vårdpersonal.

3. Vilka ytterligare fördelar får vi med lösningen?

Du bör kunna gå bortom grundläggande operativ effektivitet; den valda lösningen ska bidra till en förbättrad kundupplevelse, erbjuda användarvänliga gränssnitt och minimala väntetider. Den bör också ge vårdgivarna insikter i realtid om klinikens flöde och resursallokering. Säkerhetsfunktioner för att skydda patienternas integritet är ytterligare en viktig punkt på checklistan.

4. Hur effektiv är de mobila lösningarna?

Mobila lösningar är ovärderliga, men de täcker ofta bara en del av patientflödet. Branscherfarenhet säger att mobila lösningar har ett tak för användningsgrad vid ca 50% av patientbesöken. Därför bör lösningen också inkludera fysiska enheter som kiosker och skärmar för att säkerställa att den totala självbetjäningsgraden når över 90%.

5. Är lösningen en enhetlig plattform?

Undersök om de olika enheterna och applikationerna i lösningen är kopplade som integrerade noder i en enhetlig plattform. Detta är avgörande eftersom det säkerställer att användarupplevelsen och dataflödet är harmoniserat över alla kontaktpunkter, såväl digitala som fysiska, för att möjliggöra beslut i realtid och automatiserad optimering. Besparingar och effektivitetsförbättringar maximeras när alla delar skapar ett enhetligt system.

6. Kan lösningen harmonisera data från flera journalsystem?

Patientdata bör vara lättillgänglig men den måste också hanteras säkert. Systemets potential för förbättring av patientflödet skall inte begränsas av antalet journalsystem som din verksamhet kräver. Den ideala lösningen bör därför kunna hämta data från flera journalsystem och presentera det i ett singulärt enhetligt gränssnitt. Detta förenklar inte bara arbetsflödet för vårdpersonal, men erbjuder också en mer strömlinjeformad upplevelse för patienter, från incheckning till uppföljning efter besöket. Med multipla integrationer skapas förutsättningen för kontinuitet i patientflödet så att ett skifte av journalsystem inte påverkar patientupplevelser och personalens flödeshantering.

7. Är lösningen skalbar?

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling och digitalisering. I takt med att din organisation växer och anpassar sig bör ditt system för patientflödeshantering också göra det. Sök efter lösningar som erbjuder modulära funktioner, både horisontellt och vertikalt, som gör att du kan lägga till nya funktioner efter hand som dina behov förändras. Utveckling och förbättring av verksamheten skall inte innebära att ni behöver starta en upphandlingsprocessen från början igen.

Genom att bocka av dessa sju punkter säkerställer ni att ni är på rätt väg att välja ett system för patientflödeshantering som uppfyller både nuvarande och framtida behov. För fler insikter, besök
Axel Healths webbplats

Dan Lind

Av: Dan Lind

Country Manager Sweden