Kontakta oss

Den offentliga sjukvården står inför omedelbara finansiella utmaningar. I Sverige har inflationen och stigande räntor till exempel tvingat Karolinska sjukhuset att anpassa sin personalstyrka. Det är dags för alla att se över och sänka sina kostnader, men hur gör man det utan att kompromissa vårdens kvalitet? Och hur kan Axel hjälpa vårdorganisationer att spara pengar?

1. Öka kapaciteten

Receptionsfunktioner, administration, fakturering och operationell planering är exempel på funktioner med många processteg som kan hanteras snabbare och mer kostnadseffektivt med hjälp av Axels lösningar. Självbetjäning tillsammans med mer effektiv och automatiserad planering frigör tid som kan kan användas för verksamhetskritiska ändamål.

2. Optimera användningen av utrymmen

Väggar kostar pengar. Stora väggar kostar mer pengar. Genom att förenkla ett nätverk av utrymmen och minska behovet av antal utrymmen sparar man pengar på hyra, underhåll, elektricitet, transport och overhead. För att bibehålla tjänstevolym med färre utrymmen behöver sjukvårdsverksamheter effektivare planering. Dynamisk användning av utrymmen och automatiserad, centraliserad planering medför kostnadsbesparingar!

3. Minska finansieringskostnaderna

Kommer du ihåg dagarna med nollränta? De tiderna är förbi och idag kostar pengar mer! Finansieringskostnader kan minskas genom att snabbare få pengar in i kassaflödet. En del av detta problem kan lösas genom att bli effektivare på att ta ut patientavgifter, till exempel genom att omedelbart få in pengar efter att en tjänst har utförts. Det är ett normalt tillvägagångssätt i de flesta branscher, och Axel Health har implementerat det inom sjukvården. Att få in samma pengar i kassaflödet 30-90 dagar tidigare innebär mycket stora besparingar; här kan sjukvården i stort spara miljontals kronor.

Så, vill du sänka sjukvårdskostnaderna? Utmärkt. Vi är här för att hjälpa dig. Kolla in vår ROI-kalkylator för att se hur det kan gå till, och kontakta oss så kan vi räkna ut dina kostnadsbesparingar mer noggrant tillsammans.

TESTA KALKYLATORN

 

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health