Kontakta oss

Patientavgifter kan vara en komplex fråga, oavsett om det gäller en privat eller en offentlig organisation. Dessa avgifter härstammar från olika procedurer, där lagstadgade och regionsspecifika avgifter spelar en roll, och är ofta begränsade till vissa maxgränser. Betalningar kan tas helt från patienten eller täckas av högkostnadsskydd, försäkringsbolag eller andra enheter.

För att hantera detta komplexa system krävs expertis även från leverantörerna för patientinformationssystem och avgiftsberäkningssystem. När informationssystemen noggrant fastställer rätt avgift – det vill säga hur mycket en patient ska betala för en tjänst – kan majoriteten av den manuella arbetsbördan gällande betalningar automatiseras eller överföras till självbetjäning. Patienterna kan betala för sina besök utan att behöva interagera med personal.

Att hantera besöksavgifter genom självbetjäning ger konkreta fördelar för vårdorganisationer. Låt oss gå igenom de viktigaste fördelarna:

  1. Direkta kostnadsbesparingar genom minskad kassapersonal: När patienter och informationssystem hanterar betalningar utan behov av personal innebär det sparade arbetstimmar och därmed pengar.

  2. Förbättrad patientupplevelse: Patienter behöver inte längre vänta i onödan vid servicepunkter för att ankomstregistrera sig och betala för sitt besök. Självbetjäningsterminaler kan enkelt läggas till för att säkerställa tillräcklig kapacitet. Alternativt kan betalningar också hanteras helt och hållet själv med mobiltelefonen. Patienter som föredrar att inte använda dessa betalningsmetoder kan automatiskt få fakturor – med en extra faktureringsavgift, förstås.

  3. Snabbare kassaflöde: När patienter betalar patientavgifter genom självbetjäning samlas pengarna in i genomsnitt cirka 60 dagar snabbare, särskilt jämfört med traditionella faktureringsmodeller där alla betalningar automatiskt sker via fakturor med en 30-dagars betalningsfrist. I en tid med stigande räntesatser har en snabbare betalningscykel i sig betydande värde.

Dagligen passerar hundratals patientbetalningar genom Axel Health och antalet ökar i en enorm takt. Vi ligger i framkant när det gäller självbetjäning inom hälso- och sjukvården, och hantering av betalningar har varit en naturlig del av våra utvecklingsinsatser för att automatisera administrativa processer. Våra senaste framsteg inom detta område har gjorts i Sverige, där vi skapade en effektiv självbetjäningslösning genom att integrera vårdinformationssystemet TakeCare med Axel. Patienter kan betala för sina besök då de checkar in vid en självbetjäningsterminal samtidigt som frikortsbeloppet tas i beaktande.

Läs mer om våra självbetjäningslösningar i Axel Encounter-broschyren.

Ladda ned broschyren

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health