Kontakta oss
1 min. lästid

Sänk kostnaderna! 3 tips för kostnadsbesparingar inom sjukvården

Av Ilari Laaksonen 2023-nov-01 16:16:20

Den offentliga sjukvården står inför omedelbara finansiella utmaningar. I Sverige har inflationen och stigande räntor till exempel tvingat Karolinska sjukhuset att anpassa sin personalstyrka. Det är dags för alla att se över och sänka sina kostnader, men hur gör man det utan att kompromissa vårdens kvalitet? Och hur kan Axel hjälpa vårdorganisationer att spara pengar?

Teman: patientflödeshantering Självbetjäning Axel-systemet digitalisering inom vården automatisering resursplanering inom vården regioner ROI-kalkylator
2 min. lästid

7 grundläggande tips för organisationer som upphandlar nya lösningar för patientflödeshantering i Sverige

Av Dan Lind 2023-okt-12 12:15:40

I Sverige sker digitaliseringen av hälso- och sjukvården i ständigt ökande takt, och hanteringen av patientflöden är ett gemensamt behov bland regionernas prioriteringar. När hälsovårdsorganisationer moderniserar sina kärnsystem kan upphandlingsprocessen för patienthantering verka avskräckande. Vi har satt ihop en kort checklista som förenklar resan, och styr din organisation mot en lösning som inte bara ökar den operativa effektiviteten utan också avsevärt förbättrar patientupplevelsen.

Teman: patientflödeshantering Resurshantering Axel-systemet patientupplevelse självbetjäningslösning digitalisering inom vården resursplanering inom vården
2 min. lästid

Förbättra akutverksamheten med noggrann rapportering

Av Ilari Laaksonen 2023-aug-31 10:26:55

Automatisering och digitalisering medför reella fördelar och förbättringar för akutvårdstjänster. Förutom förbättrad patientupplevelse och optimerade arbetsflöden innebär de även värdefulla besparingar av både tid och resurser. Kan dessa fördelar även bidra till att skapa detaljerade rapporter som ytterligare förbättrar operationell effektivitet?

Teman: Axel Planner Axel Encounter patientflödeshantering Axel-systemet vårdväg patientupplevelse digitalisering inom vården automatisering akutmottagning analytik rapportering
2 min. lästid

Automatiseringens roll på akutmottagningen efter triage

Av Ilari Laaksonen 2023-jun-19 10:29:59

Automatisering på sjukhusets akutmottagningar medför betydande fördelar för både patienter och vårdpersonal. Dessa fördelar är dock inte begränsade till triage utan automatisering medför förbättringar även i de processer som följer den inledande bedömningen. I detta blogginlägg fortsätter jag mitt tidigare inläggom automatisering av incheckningsprocesserna på akutmottagningar, och här tittar vi mer ingående på hur automatisering kan effektivisera verksamheten och förbättra patientupplevelsen efter triage.

Teman: Axel Planner Axel Encounter Mobil incheckning Självbetjäning Axel-systemet vårdväg patientupplevelse självbetjäningsterminal självbetjäningslösning Axel Mobile Encounter digitalisering inom vården automatisering akutmottagning triage
3 min. lästid

Hur kan automatisering hjälpa akuten att förbättra effektiviteten och patientupplevelsen?

Av Ilari Laaksonen 2023-apr-24 15:21:33

Akutmottagningar på sjukhus är ofta hektiska och kaotiska miljöer där patienter behöver snabb uppmärksamhet för en rad olika medicinska tillstånd. En av de mest kritiska delarna av akutvårdsprocessen är incheckningsprocessen, där patientens information samlas in, deras tillstånd bedöms och vården prioriteras baserat på hur brådskande behovet för vård är. Men incheckningsprocessen kan ta mycket tid, vilket leder till längre väntetider för patienter och ökad arbetsbelastning för sjukhuspersonalen. I detta blogginlägg kommer vi att resonera kring hur automatisering av incheckningsprocessen kan hjälpa akutmottagningar att förbättra både effektiviteten och patientupplevelsen.

Teman: Axel Planner Axel Encounter Mobil incheckning Självbetjäning Axel-systemet vårdväg patientupplevelse självbetjäningsterminal självbetjäningslösning Axel Mobile Encounter digitalisering inom vården automatisering akutmottagning