Kontakta oss

 

Axel Encounter – snabba och smidiga vårdbesök och effektiv hantering av patientflöden

 

Spela upp videon

Patienten checkar in sig på terminalen

Axel Encounter gör patienternas vårdbesök smidigare och underlättar vårdpersonalens hektiska vardag. Systemet guidar och vägleder patienten och personalen i alla skeden av vårdbesöket. 

Patientens vårdbesök

Det finns många goda skäl att välja Axel Encounter

Patienten checkar in sig

För patienter

Smidiga besök och tydlig vägledning på Axel-enheter och patienternas mobila enheter

Vårdpersonal

För personalen

Bättre överblick över patientflödet och färre rutinuppgifter

Besparingar

För organisationen

Kostnadsbesparingar, kortare stilleståndstider och smidigare processer tack vare automatisering

Hur fungerar Axel Encounter?

Axel Encounters lösningar för självincheckning och betalning minskar vårdpersonalens stress och jäkt och ger patienterna en smidig och positiv upplevelse av besöket. 

Med självbetjäningsterminalen kan man förutom att checka in sig även göra många andra saker, såsom granska sina egna kontaktuppgifter, fylla i uppgifter om sin sjukdomshistoria, begära hjälp, svara på förfrågningar och betala besöksavgifter via betalterminalen som är ansluten till terminalen. Efter incheckningen får patienten en utskrift som innehåller uppgifter om tidsbokningen, det personliga besöksnumret och vägbeskrivningen till rätt väntrum. 

Axel tar hänsyn även till de små patienterna som gläds av avatarer. Axel vägleder och handleder de små patienterna med avatarerna och personalen kallar patienter in med hjälp av avatarerna. 

Incheckning på självbetjäningsterminalen

Patienter kan även använda Axels webbapp för mobilen för att checka in på ett besök eller registrera sig i en kö. Om de checkar in med stark identifiering kan de även betala för sina bokningar. Appen vägleder patienterna under hela besöket. Den är enkel att använda direkt i mobilens webbläsare, så patienterna behöver inte ladda ned någon separat app. 

Mobil incheckning

Via vyn för vårdgivarna kan personalen i realtid från sina egna arbetsstationer övervaka patienterna som kommer till väntrummet och hur deras besök framskrider samt med en blick se hela dagens bokningslista. Inkallelsen av patienten sker med ett enda musklick och kallelsen vidarebefordras till väntrummets dörrdisplayer, informationsskärmar och patientens mobil. Axel reagerar på förändrade situationer i realtid och därför är väglednings- och tidsbokningsuppgifterna alltid uppdaterade.

Vårdgivarens vy
HubSpot Video

 

Se hur det fungerar

Se en kort animering om hur Axel Encounter gör patientbesöken smidigare och stöttar vårdpersonalen i deras arbete.

En smidig helhet som anpassas till dina behov

Patienten checkar in sig på terminalen

Utmärkta på egen hand, överlägsna tillsammans

Encounters självbetjäningsfunktioner, patientflödeshantering och patientvägledning anpassar sig smidigt efter planer som görs i Planner. När patienter checkar in i en självbetjäningsterminal eller med en mobil enhet kan de direkt se om de är i rätt väntrum eller om de ska gå till ett annat. 

Dessutom ger dörrdisplayer och informationsskärmar patienterna realtidsvägledning som bygger på planeringen. Encounter vet vilka rum som har bokats för varje resurs och kan automatiskt föreslå ett lämpligt rum för vårdpersonalen.

Installeringsalternativ

Införandet

Med gedigen erfarenhet löser vi problem och effektiviserar verksamheten inom sjukvårdsorganisationen. Oavsett om det handlar om en privat klinik, en hälso- eller vårdcentral, ett universitetssjukhus eller någon annan servicekoncentration, så är slutresultatet alltid i proportion till våra kunder.

Vår servicemodell innehåller allt du behöver levererat på plats och färdigt installerat för driftsättning. Den helomfattande tjänsten omfattar utrustningen, servermiljön, integrationerna, stödet, upprätthållandet och nya versioner av programvaran. Du kan ta Axel i bruk antingen i din egen miljö eller som en nyckelfärdig SaaS-tjänst.

Integrationer med andra system

Integrationer

Axel är en modulär lösning bestående av programvara och hårdvara och som är lätt att ansluta till andra system. Vanliga system som integreras med Axel är patientinformationssystem, verksamhetsstyrningssystem för radiologi, laboratoriesystem och olika internetbokningssystem, men vi implementerar alltid även andra nödvändiga integrationer i enlighet med kundens behov.

Vi har ett nära samarbete med andra leverantörer och med kundens IT-personal och administratörer för att kunna skapa fungerande förfaranden, konfigurationer och processer. 

Låter det intressant?

Beräkna de sammanlagda fördelarna med Axel Encounter för din verksamhet.

BERÄKNA ROI