Kontakta oss

 

Axel Encounter – snabba och smidiga vårdbesök och effektiv hantering av patientflöden

 

Ladda ned broschyren

Patienten checkar in sig på terminalen

En av de största utmaningarna inom vården är att säkerställa att mötet mellan patient och vårdpersonal sker så smidigt och enkelt som möjligt. Axel Encounter gör patientbesöken smidigare och minskar den stress som vårdpersonal upplever i vardagen. Encounter ger vägledning och anvisningar till både patient och vårdpersonal under alla steg av ett besök. Encounter tillhandahåller effektiva och intuitiva verktyg för vårdpersonalen som hjälper dem att reagera omedelbart på snabbt förändrade situationer. Tack vare Encounter får vårdpersonalen mer tid till vårdarbetet, vilket ger dem möjlighet att hjälpa fler patienter.

Patientens vårdbesök

Det finns många goda skäl att välja Axel Encounter

Patienten checkar in sig

Patientupplevelsen kommer först

Smidiga besök och tydlig vägledning både via Axel-enheter och patientens mobil

Vårdpersonal

Effektiva verktyg för vårdspersonal

Bättre överblick över patientflödet och färre manuella rutinuppgifter

Besparingar

Smidigare processer och verksamhetsbesparingar

Encounter hjälper vårdsorganisationer att förkorta ledtider och utnyttja sina resurser mer effektivt

Hur fungerar Axel Encounter?

Axel Encounters lösningar för självincheckning och betalning minskar vårdpersonalens stress och belastning och ger patienterna en smidig och positiv upplevelse av besöket. 

På självbetjäningsterminalen kan man förutom att checka in sig även göra många andra saker, såsom granska sina egna kontaktuppgifter, fylla i uppgifter om sin sjukdomshistoria, begära hjälp, svara på förfrågningar och betala besöksavgifter. Efter incheckningen får patienten en utskrift som innehåller uppgifter om bokade besök, ett personligt besöksnumret och vägbeskrivning till rätt väntrum. Samma funktioner finns även i patientens mobila gränssnitt.

Axel tar hänsyn även till barnpatienterna som får välja en egen avatar. Axels avatarer ger vägledning till de små patienterna och personalen kallar även patienter in med hjälp av avatarerna. 

Incheckning på självbetjäningsterminalen

Patienter kan även använda Axels mobila webbapp för att checka in till ett besök eller registrera sig i en drop-in kö. Om de checkar in med stark identifiering kan de också betala för sina bokningar. Appen vägleder patienterna under hela besöket. Den används enkelt direkt i mobilens webbläsare, så patienterna behöver inte ladda ned någon separat app. 

Mobil incheckning

Via sina egna vyer på sin arbetsstation kan personalen följa patienternas besök i realtid och se när de kommer till väntrummet. De kan även med en snabb blick se alla dagens besök och drop-inköer. Inkallelsen av patienten sker med ett musklick och vidarebefordras direkt till väntrummets informationsskärmar, dörrdisplayer och patientens mobil. Axel reagerar på förändrade situationer i realtid och därför är väglednings- och tidsbokningsuppgifterna alltid uppdaterade.

Vårdgivarens vy

 

Se hur det fungerar

Här kan du se en kort animering om hur Axel Encounter gör patientbesöken smidigare och stöttar vårdpersonalen i det dagliga arbetet.

En smidig helhet som anpassas till dina behov

Patienten checkar in sig på terminalen

Utmärkta var för sig, överlägsna tillsammans

Axel Health erbjuder vårdpersonalen ett intuitivt paket med digitala verktyg för att förbättra vårdproduktionen.

Encounters självbetjäningsfunktioner, patientflödeshantering och patientvägledning anpassar sig sömlöst till planerna som skapas i Planner. Planner hjälper patienter och vårdpersonal att träffas på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Med Planner kan planeringen göras enligt organisationens behov - automatiskt, manuellt eller i kombination. På detta sätt kan både rum och personalresurser användas mer effektivt, vilket gör att vårdpersonal kan fokusera på vård för fler patienter.

Installeringsalternativ

Införandet

Med gedigen erfarenhet löser vi problem och effektiviserar verksamheten i sjukvårdsorganisationer. Oavsett om det handlar om en privat klinik, en hälso- eller vårdcentral, ett universitetssjukhus eller någon annan vårdverksamhet, så är resultatet alltid en matchning till våra kunders behov.

Vår servicemodell innehåller allt du behöver levererat på plats och färdigtinstallerat för driftsättning. I den helomfattande tjänsten ingår utrustningen, servermiljön, integrationerna, stödet, upprätthållandet och nya versioner av programvaran. Du kan driftsätta Axelplattformen i din egen miljö eller få den levererad som en nyckelfärdig SaaS-tjänst.

Integrationer med andra system

Integrationer

Axel är en modulär lösning bestående av programvara och hårdvara och som är lätt att ansluta till andra system. System som vanligtvis integreras med Axel är patientinformationssystem, verksamhetsstyrningssystem för radiologi, laboratoriesystem och olika internetbokningssystem. Men vi implementerar även andra nödvändiga integrationer efter kundens behov.

Vi har nära samarbete leverantörer samt kundens IT-personal och administratörer för att kunna skapa fungerande tillvägagångssätt, konfigurationer och processer. 

Låter det intressant?

Beräkna den totala fördelen med Axel Encounter för just din verksamhet

BERÄKNA ROI