Ota yhteyttä

Kirjoitin aiemmin potilasvirran hallintaa parantavien ratkaisujen hyödyistä numeroiden näkökulmasta. Osassa 1 keskityttiin tukifunktiossa saataviin hyötyihin ja osassa 2 käytiin läpi hyötyjä enemmän hoitotyön näkökulmasta.

Inspiroiduimme niin, että kehitimme aikaisempien postausten pohjalta itsepalveluratkaisullemme hyötylaskurin, joka kertoo arvioidun takaisinmaksuajan tehdylle investoinnille mahdollisimman yksinkertaisella tavalla. Pyrimme tässä ROI-laskurissa mallintamaan karkealla tasolla, millaisia etuja terveydenhuollon organisaatiot saavat, kun niiden potilasvirtaa seurataan teknologisten ratkaisujen avulla tehokkaammin. Käyn tässä kirjoituksessa lyhyesti läpi, miten laskuri syntyi ja mitä laskentakaavojen takaa löytyy.

Aivan aluksi pyrimme hahmottamaan, mitkä taustamuuttujat vaikuttavat investoinnin kokoon ja saavutettaviin hyötyihin. Lista oli luonnollisesti melko pitkä: aulojen lukumäärä, huoneiden lukumäärä, keskimääräinen vastaanottoaika, käyntimäärä, peruuttamattomien poisjääntien (no-show) määrä, erilaisten käyntityyppien määrä... Hyvin nopeasti ymmärsimme, että osviittaa antavan laskurin tärkein puoli on se, että sitä osaa joku käyttää. Niinpä edessä oli paljon karsimista. Lopulliseen laskuriin päätyi neljä taustamuuttujaa: odotusaulojen ja vastaanottohuoneiden määrät, jotka kuvastavat organisaation kokoa ja pohjaratkaisua sekä käyntimäärä ja peruuttamattomien poisjääntien prosenttiosuus, jotka taas kuvaavat volyymia.

Axel Encounter-tuote voidaan hankkia lukuisilla eri optioilla, joten emme halunneet tehdä laskurista täysin suoraviivaista. Hyödyt ja kustannukset elävät hankittavan ratkaisun mukana ja päädyimmekin tämän pohjalta seuraaviin valintoihin:

  • Hoidetaanko itsepalvelu kioskilla vai mobiiliratkaisulla vai mahdollistetaanko molemmat?

  • Sisältääkö ratkaisu läpinäkyvyyttä parantavat työkalut, opastuksen tai maksutoiminnot, joista viimeinen on etenkin Suomen ulkopuolella suuri resurssisyöppö?

Laskennassa käytettävät taustavakiot olivat vaikeimmat. Todellisuudessa hankinnan kokoon ja saataviin hyötyihin vaikuttaa lukemattomia erilaisia tekijöitä. Näitä ovat mm. työntekijöiden palkat, itsepalvelun osuus ilmoittautumisissa, mobiiliratkaisujen käyttöaste eri erikoisaloilla, sisäinen korkokanta, peruuttamattomien poisjääntien aiheuttama työmäärä, jne. Näitä vakioita laskurissamme on lopulta noin 40! Voitte kuvitella sitä kädenväännön määrää, jotta pääsimme edes näin pieneen lukuun. Loppu olikin sitten bittirinteellä laskettelua: ensin mallinsimme laskurin Exceliin, jossa teimme laskukaavat ja sitten hioimme pois bugeja. 

Lopputulos on huikea! Laskurin antama tulos ei tietenkään ole absoluuttinen totuus, mutta monelle ensimmäistä kertaa potilasvirran hallintaan tutustuvalle se antaa riittävän selkeän kuvan siitä, minkälaisista euroista ja työaikasäästöistä puhutaan, kun Axel Healthin toimittamia järjestelmiä lähdetään harkitsemaan. Kokeile itse, minkälaiset kokonaishyödyt Axel Encounter -ratkaisu organisaatiollesi tuottaa. Tarvittaessa saat tarkempiin laskelmiin apua asiantuntijoiltamme.

KOKEILE LASKURIA

Ilari Laaksonen

Kirjoittaja: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health