Ota yhteyttä

Axel Planner mullistaa organisaatiosi tehokkuuden

 

Lataa esite

Ammattilainen käyttää Planneria

Terveydenhuollon organisaatioiden on hyödynnettävä niukkenevia resurssejaan mahdollisimman optimaalisesti. Samalla potilaille on tarjottava parasta mahdollista hoitoa. Axel Planner auttaa organisaatioita optimoimaan tilojen ja resurssien käyttöä ja tarjoaa parempaa läpinäkyvyyttä operatiiviseen toimintaan. Kun terveydenhuollon tuotannon suunnittelutoiminnot tuodaan yhteen järjestelmään, tila- ja henkilöresursseja on mahdollista hyödyntää aiempaa tehokkaammin ja monipuolisemmin. Samalla myös manuaalisen työn määrä vähenee. 

Planner automatisoi ja optimoi terveydenhuollon yksiköiden aikataulu- ja huonesuunnittelua ja parantaa näin huoneiden käyttöastetta. Lisäksi Planner auttaa ohjaamaan potilaat oikeisiin odotustiloihin dynaamisesti huone- ja resurssivarausten perusteella. 

Axel_planner_info_FI

 

Monta hyvää syytä valita Axel Planner

Potilas ilmoittautuu

Sujuvampaa suunnittelua ja parempia potilaskokemuksia

Plannerin helppokäyttöiset toiminnot ja älykäs automaatio sujuvoittavat ja nopeuttavat terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Huonesuunnitteluun perustuvan opastuksen ansiosta potilas näkee älypuhelimestaan tai kioskilta aina ajantasaiset käyntitiedot ja kulkuohjeet.

Ammattilainen työssään

Enemmän aikaa hoitotyöhön

Kun huonesuunnittelu ja resurssien aikataulutus hoidetaan automaattisesti, ammattilaisten aikaa säästyy arvokkaaseen hoitotyöhön. Automaattinen huonesuunnittelu hyödyntää tiloja tehokkaammin kuin ihminen, jolloin lopputuloksena syntynyttä suunnitelmaa tarvitsee yleensä vain hienosäätää.

Organisaation hyödyt

Tehoa terveydenhuollon tuotannon suunnitteluun

Plannerin työkalut mukautuvat joustavasti moniin erilaisiin tarpeisiin. Yllättävätkin muutokset tai tilantarpeet pystytään ottamaan huomioon. Plannerin avulla terveydenhuollon organisaatiot voivat hyödyntää tilojaan ja resurssejaan entistä tehokkaammin – ja entistä useampi potilas saa hoitoa.

Intuitiivisia työkaluja suunnittelun, hallinnan ja seurannan tueksi

Axel Plannerin avulla terveydenhuollon henkilöstö pääsee eroon paperikalentereista, Excel-taulukoista ja muista manuaalisista viestintä- ja aikataulutusvälineistä. Planner kertoo täsmälleen missä, milloin ja mitä toimintaa vastaanotoille on suunniteltu. Terveydenhuollon ammattilaiset näkevät missä heidän kollegansa kulloinkin työskentelevät. 

Vuorosuunnittelun kalenterinäkymä

Axel Plannerilla organisaation kaikkien resurssien aikatauluttaminen sujuu kätevästi. Suunnittelusta vastaava ammattilainen voi suunnitella kapasiteetin käytön organisaation tarpeiden mukaan. Hän voi suunnitella myös vastaanottojen sisällön ja varmistaa, että kaikille löytyy toimintaan sopivat tilat ja laitteet. Suunnittelupohjien avulla hän voi aikatauluttaa kerralla useita vastaanottoja valitulle ajanjaksolle ja näin aikaa säästyy muuhun työhön. Vastaanottojen aikajaksot voi puolestaan linkittää huonevarauksiin ja integroida muihin järjestelmiin. Vastaanottojen aukioloajat voi tuoda Planneriin myös taustajärjestelmästä.

Automaattinen huonesuunnittelu hyödyntää tehokasta laskenta-algoritmia sijoittaessaan järjestelmään tuodut tai siellä luodut aikajaksot oikeisiin huoneisiin. Huonevaraukset tehdään tietylle ajanjaksolle ennalta määriteltyihin sääntöihin perustuen. Automaattisesti luotuja huonevarauksia voi myöhemmin muokata manuaalisesti, jos tarpeen. Laskenta-algoritmi osaa ottaa tulevissa suunnitelmissa huomioon aikaisemmat ihmisen tekemät muokkaukset. 

Automaattinen optimointi käynnissä

 

Huonekartta

Huoneseurantatyökalun avulla suunnittelijan on helppo etsiä vapaita huoneita ja seurata kaikkien organisaation huoneiden varaustilannetta reaaliajassa. Huoneiden varaus onnistuu yhdellä klikkauksella ja huonetta voi vaihtaa joustavasti – Axel ohjaa potilaat oikeaan huoneeseen automaattisesti.

Katso esimerkki

Oheinen animaatio kertoo lyhyesti, miten Axel Planner helpottaa terveydenhuollon resurssien suunnittelua ja tehostaa ajan ja tilojen käyttöä.

Haluatko tietää lisää Axel Plannerista?

Haluaisitko nähdä, miten huonesuunnittelu toimii käytännössä ja miten huoneiden käyttöä voi tehostaa automaattisen huonesuunnittelun avulla? 

Katso oheiselta casevideolta, miten ratkaisu on toteutettu Uudessa Lastensairaalassa. 

Jos haluat tietää vielä enemmän Plannerista, katso tallenne Axel Healthin asiakaswebinaarista. Tallenteesta löydät vastaukset moniin muihinkin terveydenhuollon suunnittelun tehostamiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Lataa webinaaritallenne

 

Ketterä kokonaisuus, joka skaalautuu tarpeisiisi

Potilas ilmoittautuu

Ylivertaisia yhdessä

Axel Health tarjoaa timanttisen kokonaisratkaisun terveydenhuollon tuotannonohjaukseen.

Planner integroituu saumattomasti osaksi Encounterin itseilmoittautumista ja mahdollistaa dynaamisen potilasohjauksen. Myös potilasvirran hallinta ja potilaan opastus mukautuvat saumattomasti Plannerissa tehtyihin suunnitelmiin.

Kun vastaanottojen aukioloajat on määritelty ja liitetty resursseihin ja huoneisiin Plannerissa, Encounter opastaa ammattilaista. Encounter tietää, mihin huoneisiin vastaanotot on suunniteltu ja osaa automaattisesti ehdottaa ammattilaiselle sopivaa huonetta, jossa hän voi kutsua
potilaita sisään. 

Asennusvaihtoehdot

Käyttöönotto

Olemme kokeneita terveydenhuollon organisaatioiden ongelmien ratkaisijoita ja toiminnan tehostajia. Olipa kyseessä yksityisklinikka, terveyskeskus, yliopistollinen sairaala, kokonainen hyvinvointialue tai jokin muu palvelukeskittymä, lopputulos on aina asiakkaamme kokoinen.

Palvelumallimme sisältää kaiken tarvittavan paikan päälle toimitettuna ja käyttökuntoon asennettuna. Palvelu sisältää laitteet, palvelinympäristön, integraatiot, tuen, ylläpidon ja ohjelmistojen uudet versiot. Axelin saat käyttöösi joko omaan ympäristöösi tai avaimet käteen SaaS-palveluna.

Axeliin liitettävät järjestelmät

Integraatiot

Axel on ohjelmistoista ja laitteista koostuva modulaarinen tuotekokonaisuus, johon on helppo liittää muita järjestelmiä. Tyypillisiä Axeliin liitettäviä järjestelmiä ovat potilastietojärjestelmät, radiologian toiminnanohjausjärjestelmät, laboratoriojärjestelmät ja erilaiset nettiajanvarausjärjestelmät, mutta toteutamme aina muutkin tarvittavat integraatiot.

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimittajien sekä asiakkaan it-henkilöstön ja ylläpitäjien kanssa luodaksemme toimivia käytäntöjä, konfiguraatioita ja prosesseja.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää suunnittelutyökaluistamme?

Ota yhteyttä