Ota yhteyttä

Monissa terveydenhuollon organisaatioissa potilaan itseilmoittautumisesta vastaanotolle on tullut arkipäivää. Sen edut ovat kieltämättä kiistattomat. Itseilmoittautuminen säästää terveydenhuollon resursseja, joita ei enää ole tarpeen sitoa ilmoittautumisprosessin kaltaisiin tukitoimintoihin.

Potilaskokemus paranee merkittävästi, kun perinteinen vastaanottotiskille jonottaminen korvataan itseilmoittautumisella ja esitietojen syöttämisellä itsenäisesti. Itseilmoittautuminen on myös vähentänyt jonoja, jotka aiheutuvat terveydenhuollolle tyypillisistä maanantai-aamujen kysyntäpiikeistä, jolloin sisään tuleva potilasvirta on huomattavasti viikon keskimääräistä virtaa suurempi.

Tyypillisesti itseilmoittautuminen toteutetaan terveydenhuollon yksiköissä erilaisten itsepalvelukioskien avulla. Maailma kuitenkin muuttuu ja itsepalvelumallit kehittyvät yhä mobiilimpaan suuntaan. Mitä hyötyä mobiili itseilmoittautuminen voi tuoda perinteiseen itsepalvelukioskiin nähden?

1. Etäjonotus/-odotus

Maailmanlaajuisen koronapandemian aiheuttamat vaikutukset ja niistä seuranneet rajoitukset ovat meillä vielä tuoreessa muistissa. Miten voisimme vähentää ihmisten kohtaamisia myös terveydenhuollossa? Mobiilin ilmoittautumisen avulla kaikkien potilaiden ei tarvitse ahtautua samaan odotusaulaan, mikä pienentää mahdollista altistumisriskiä erilaisille tartuntataudeille. Potilaalle voidaan tuoda tieto odotusajan etenemisestä ja sisäänkutsusta mobiiliin käyttöliittymään, jolloin omaa vuoroa voi odotella rauhassa missä tahansa, väljempiä turvavälejä noudattaen.

2. Tehokkaampi tilojen käyttö ja toimintavarmuus

Itsepalvelukioskit eivät ole katoamassa minnekään, mutta terveydenhuollossa mobiilin itseilmoittautumisen mahdollisuus vapauttaa tilojen käytön suunnittelua entisestään. Mobiili-ilmoittautuminen vähentää kioskien tarvetta henkilöstöresurssien määrää nostamatta. Lisäksi mobiiliratkaisut ovat toimintavarmempi vaihtoehto - tekniikaltaan monimutkaisemmat itsepalvelukioskit saattavat toisinaan altistua häiriötilanteille.

3. Ei altistavia pintoja

Koronapandemia sai myös meidän yrityksemme näkemään itseilmoittautumisratkaisumme uudessa valossa. Yhteiskäyttöiset kioskit voivat tietyissä tilanteissa toimia tautialtistusta lisäävinä tekijöinä, joten kehitimme oman mobiilin itseilmoittautumisratkaisumme auttaaksemme asiakkaitamme minimoimaan tartuttamisriskiä omissa toimitiloissaan. Oman puhelimen käyttö joko itsepalvelupäätteen tai ilmoittautumistiskillä asioinnin sijaan ei altista potilasta normaalikäyttöä enempää bakteereille tai viruksille. Pandemia-aikana sairaalat ja muut terveydenhuollon yksiköt voivat lisätä potilasturvallisuutta tarjoamalla potilaille mobiilin itseilmoittautumisratkaisun itsepalvelukioskin sijaan.

4. Ei turhia appeja

Erilliset puhelinsovellukset ovat loistavia tilanteissa, joissa ihminen käyttää kyseistä palvelua toistuvasti. Yksittäinen kansalainen käyttää kuitenkin terveydenhuollon palveluja harvemmin, eivätkä suurkuluttajatkaan kaipaa puhelimeensa appia, joka tarjoaa avun vain ilmoittautumiseen tai johonkin muuhun, perin yksinkertaiseen toimintoon. Axel Encounterin mobiili itseilmoittautuminen toimii kaikissa nykyaikaisissa mobiililaitteissa ilman erillisiä puhelimeen asennettavia sovelluksia.

5. Nykyaikaisuus

Maailma muuttuu mobiiliksi nopeammin, kuin uskommekaan. Tulevaisuudessa perusoletuksemme on, että minkä tahansa palvelun on onnistuttava puhelimen kautta. Mobiili itsepalveluratkaisu tarjoaa terveydenhuollon organisaatioille nopean reitin muuttaa omaa toimintaansa niin, että se vastaa modernin kuluttajan tarpeisiin paremmin.

6. Sijainti

Axel Encounterin itsepalveluun suunnitellut kioskiratkaisut varmistavat potilaalle sen, että hän on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Terveydenhuoltohenkilöstö saa puolestaan täsmällisen tiedon hetkestä, jolloin potilas on sisäänkutsuttavissa vastaanotolle. Jälkimmäinen on omiaan nostamaan päivittäistä käyttöastetta eli potilasmäärää turhan odottelun poistuessa ja tyhjäkäynnin vähentyessä.

Olemme tuoneet kioskiratkaisustamme tutut toiminnot myös Axelin mobiiliin itseilmoittautumisratkaisuun. Asiakkaamme ei siis tarvitse tehdä kompromisseja nykyiseen laatutasoonsa nähden, vaikka itsepalvelutoiminta siirtyisikin osittain potilaiden omille laitteille.

Mobiilit palvelut ovat olleet nykyaikaa jo tämän vuosituhannen ajan. Niiden käyttö kasvaa kaikkialla maailmassa ja kaikilla toimialoilla. Axel-järjestelmän mobiilitoimintojen avulla myös terveydenhuollon organisaatiot voivat tuoda ilmoittautumisen itsepalveluratkaisut potilaiden puhelimiin - aina vastaanotolle ilmoittautumisesta opastukseen saakka. Samalla terveydenhuollolla on mahdollisuus siirtyä vastaamaan paremmin potilaiden tämän päivän palvelutasovaatimuksiin.

Ilari Laaksonen

Kirjoittaja: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health