Kontakta oss

I många hälso- och sjukvårdsorganisationer har patientens självincheckning blivit en del av vardagen. Dess fördelar är onekligen obestridliga. Självincheckning sparar hälso- och sjukvårdsorganisationens resurser då de inte längre behöver vara kopplade till stödfunktioner såsom incheckningsprocessen.

Patientens upplevelse förbättras avsevärt genom att ersätta traditionellt köande till receptionsdisken med självincheckning och självständig inmatning av uppgifter om sjukdomshistoria. Självincheckningen inom sjukvården har även minskat köer orsakade av typiska måndagsmorgonsrusningar, då inkommande patientflöde är betydligt högre än det genomsnittliga flödet under veckan.

Vanligtvis sker självincheckningen i vårdenheterna med hjälp av olika självbetjäningskiosker. Men världen förändras och självbetjäningsmodellerna utvecklas alltmer till mobila lösningar. Vilka är fördelarna med mobil självincheckning jämfört med den traditionella självbetjäningskiosken?

1. Distansköande/-väntande

Effekterna av den globala coronapandemin och begränsningarna som följde är fortfarande i färskt minne. Hur kan vi minska människors möten, även inom hälso- och sjukvården? Med hjälp av mobilincheckningen behöver inte alla patienter trängas i samma vänthall, vilket minskar den potentiella risken för exponering för olika infektionssjukdomar. Patienten kan informeras om hur väntetiden fortskrider och få inkallelsen direkt i sin egna mobil så man i lugn och ro kan vänta på sin tur var som helst och hålla säkra avstånd till andra.

2. Effektivare användning av utrymmen och tillförlitlighet

Självbetjäningskioskerna är inte på väg att försvinna, men inom hälso- och sjukvården frigör möjligheten till mobil självincheckning ytterligare tid för planeringen av användningen av utrymmena. Mobil incheckning minskar behovet av kiosker utan ökning av personalresurserna. Dessutom är mobila lösningar ett mer tillförlitligt alternativ - de tekniskt mer avancerade självbetjäningskioskerna kan ibland utsättas för störningssituationer.

3. Inga predisponerande ytor

Coronapandemin fick också vårt företag att se vår självincheckningslösning i en ny infallsvinkel.  Samanvändning av kiosker kan i vissa situationer fungera som faktorer som ökar smittspridning, så vi utvecklade  vår egen mobila självincheckningslösning för att hjälpa våra kunder att minimera risken för smittspridning i sina egna verksamhetsutrymmen. Användningen av egen telefon i stället för självbetjäningsterminalen eller att gå till incheckningsdisken utsätter inte patienten för bakterier eller virus mer än normalt. Under pandemiperioder kan sjukhusen och andra hälso- och sjukvårdsenheter öka patientsäkerheten genom att erbjuda patienterna en mobil självincheckningslösning i stället för en självbetjäningskiosk.

4. Inga onödiga appar

Separata mobilappar är fantastiska i situationer där en person upprepade gånger använder den aktuella tjänsten. Men en enskild medborgare använder dock hälso-och sjukvårdstjänster mer sällan, och inte heller storkonsumenter behöver en app på sin mobil som ger hjälp endast för incheckning eller någon annan mycket enkel funktion. Axel-systemets mobila självincheckning fungerar på alla moderna mobila enheter utan att man behöver installera separata appar.

5. Modernitet

Världen blir mobil snabbare än vi tror. I framtiden är vårt grundläggande antagande att alla tjänster måste lyckas via telefonen. Den mobila självbetjäningslösningen ger hälso- och sjukvårdsorganisationerna en snabb väg att förändra sin egen verksamhet för att bättre möta behoven hos en modern konsument.

6. Plats

Axel Encounters kiosklösningar, som är designade för självbetjäning, säkerställer att patienten är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Vårdpersonalen får däremot korrekt information om vid vilken tidpunkt patienten kan kallas in till mottagningen. Det senare kommer att öka den dagliga utnyttjandegraden, dvs. antalet patienter när onödigt väntande försvinner och inaktiviteten minskar. 

Vi har också tagit de bekanta funktionerna från vår kiosklösning till Axels mobila självincheckningslösning. Våra kunder behöver alltså inte ge avkall på sin nuvarande kvalitetsnivå, även om självbetjäningsfunktionen delvis överförs till patienternas egna apparater.

Mobila tjänster har varit nutid redan under detta årtusende. Användningen av dem ökar över hela världen och i alla branscher. Axel-systemets mobila funktioner gör det även möjligt för hälso- och sjukvårdsorganisationerna att införa självbetjäningslösningar till patienternas telefoner - från incheckningen till mottagningen fram till vägledningen. Samtidigt har hälso- och sjukvården möjlighet att allt bättre uppfylla patienternas krav på dagens servicestandard.

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health