Ota yhteyttä

Liiketoiminnan prosesseja pyöritetään ahkerasti Excelillä ympäri maailman. Klassikkosovellus taipuu moneen, mutta siitä saattaa tulla myös äärimmäisen työläs työväline - viimeistään yrityksen koon kasvaessa.

Monissa terveydenhuollon organisaatioissa terveydenhuollon resurssien suunnittelutyö pohjautuu tuttuun Excel-rulettiin. Onko tämä tehokkain tapa tehdä tätä tärkeää suunnittelutyötä vai olisiko meillä vaihtoehtoja?

Terveydenhuollon tuotannontekijät eli resurssit, jotka terveystuotantoa eniten rajoittavat ja mahdollistavat, ovat tyypillisesti ihmiset, tilat ja laitteet sekä tietenkin raha. Jätän kuitenkin viimeisen nyt huomiotta, koska käytettävissä oleva budjetti on yleensä se merkittävin tekijä, joka itsessään rajoittaa muita resursseja. Terveydenhuollon palvelutuotannossa kohtaavat oikea-aikaisesti tilat, tarvittavat ammattilaiset ja välineistö sekä potilas. Toimiakseen näin jouhevasti, palvelutuotanto tarvitsee suunnittelua useammalla eri tasolla. Tavanomainen malli on armeijalingosta adaptoitu tapa tarkastella suunnittelua strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla. Tasoja erottavat toisistaan aikajänne sekä tarkkuustaso.

Terveydenhuollon palvelutuotannossa strategisen tason suunnittelu ja ohjaus pohjautuvat karkeaan resurssitarpeen ennusteeseen, siitä johdettuun budjettiin ja suunnitelmaan. Aikaväli on tyypillisesti 6-12 kuukautta. Taktisen tason suunnittelu on taas tyypillisesti kuukausi- ja viikkotason suunnittelua, joka kohdistuu toimipiste-, vastaanotto- ja tehtäväsuunnitteluun. Taktisella tasolla luodaan myös työ- ja tilajaot sekä vastaanottopohjat. Ideana on pääsääntöisesti optimoida ja tehostaa tilojen käyttöä ja varmistaa, että kaikilla resursseilla ja kaikilla vastaanotoilla on tarvittava työtila käytössään. Operatiivisella tasolla puolestaan suunnitellaan yksittäiset resurssit päivä- ja tuntitasolla.

Terveydenhuollon organisaatioissa on tyypillisesti tähän saakka pyöritetty yllä kuvailtua kolmen tason suunnittelurulettia Excelillä. Entä, jos prosesseja voisi automatisoida ja Excelin voisi korvata jollain muulla ratkaisulla? Axel Planner päihittää perinteiset laskentataulukot mennen tullen. Se yhdistää organisaation suunnittelufunktion yhteen järjestelmään ja mahdollistaa näin resurssien paremman optimoinnin. Läpinäkyvyys useisiin ajantasaisiin suunnitelmiin koko organisaation laajuudella vähentää virheitä ja tarjoaa mahdollisuuden suunnitelmien päivittämiseen lennossa. Lue lisää Axel Plannerista, ja siitä, miten se auttaa terveydenhuollon organisaatioita hallinnoimaan reaaliaikaisesti henkilöstöä, tiloja ja laitteita - ilman Exceliä.

Ilari Laaksonen

Kirjoittaja: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health