Ota yhteyttä

Kun viimeksi pohdimme kustannussäästöjä terveydenhuollossa, teknologian merkitys nousi selkeästi esiin. Digitaalinen vallankumous terveydenhuollossa tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin kuin vain kustannusten karsimista – se on matka kohti potilaskokemuksen parantamista ja terveydenhuollon prosessien muokkaamista tehokkaammiksi ja ennen kaikkea potilaskeskeisemmiksi.

Tekoälyn läpimurto potilaan hoidossa

Tekoäly (AI) on uudistamassa tapaamme lähestyä diagnooseja, hoitosuunnitelmia ja riskien arviointia. Kun AI-algoritmit analysoivat tietoa, ne eivät ainoastaan ennusta hoidon tuloksia, vaan myös optimoivat hoitotoimia. Tämä johtaa tarkempaan ja täsmällisempään hoitoon ja tuo mukanaan merkittäviä kustannussäästöjä. Mietitäänpä tekoälyn voimaa vaikkapa diagnostiikassa – se ei ainoastaan nopeuta esimerkiksi syövän havaitsemista, vaan saattaa jopa ylittää ihmisen tarkkuuden.

Tekoälyn rooli ei kuitenkaan pääty potilaiden hoitoon liittyviin tehtäviin. Se virtaviivaistaa myös terveydenhuollon hallinnollisia prosesseja – aina ajanvarauksista resurssien suunnitteluun. Sen avulla on mahdollista ennustaa potilaiden saapumisia ja tunnistaa kiirehuippuja, mikä puolestaan mahdollistaa henkilökunnan, vuodepaikkojen ja laitteiden täsmällisemmän resursoinnin. Ennakointi ulottuu varastotasojen hallintaan asti minimoimalla hukkaa ja ehkäisemällä tuotepuutteita, jotka voisivat vaikuttaa potilaiden hoitoon negatiivisesti.

Lisäksi tekoäly vertailee aiempia hoitotietoja keskenään ja ohjaa resurssien kohdentamista, auttaen näin terveydenhuollon organisaatioita investoimaan paremman potilaskokemuksen ja toiminnan tehostamisen kannalta hyödyllisimpiin teknologioihin.

"Digi ensin" -ajattelutavan omaksuminen

Digitaalisen ensisijaisuuden strategia terveydenhuollossa merkitsee paljon enemmän kuin vain uusimpien teknologioiden käyttöönottoa. Se tarkoittaa kulttuurin muutosta, jossa digitaaliset ratkaisut ovat olennainen osa päivittäistä terveydenhuoltoa. Se tarkoittaa myös, että terveydenhuollon ammattilaisia koulutetaan hyödyntämään digiteknologioita tehokkaasti ja potilaita kannustetaan osallistumaan digitaalisiin terveyspalveluihin. Tällainen kulttuuri rohkaisee jatkuvaan innovointiin ja parantaa sekä tehokkuutta että potilaskokemusta.

Digitaalinen muutos terveydenhuollossa ei siis ole pelkkä teknologinen järjestelmäpäivitys vaan se on laaja-alainen siirtymä uudenlaiseen ajatteluun, strategioihin ja toimintatapoihin. Se avaa ovia potilaiden hoidon uudelleenajattelulle ja tuo mukanaan niin kustannussäästöjä kuin parempaa hoitoakin. 

Digitaalisen muutoksen polulla on tärkeää löytää oikea tasapaino toiminnan tehokkuuden ja erinomaisen potilaskokemuksen välillä. Näin kuljemme kohti tulevaisuutta, jossa teknologia ja inhimillisyys kulkevat käsi kädessä.

Ilari Laaksonen

Kirjoittaja: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health