Kontakta oss

Efter den tuffa våren då man varit tvungen att stanna hemma så mycket som möjligt och undvika människokontakter har vi alla ett växande behov av att vara i fysisk kontakt med varandra. Under sommarens värmebölja och semestrarna har Finlands nattklubbar, restauranger och stränder fyllts av glada medborgare. För de flesta har sommaren gjort gott mentalt, men för hanteringen av coronapandemin har dessa sammanträden haft negativa följder.

Samhället och sjukvården har inlett sina förberedelser inför den andra epidemivågen. Resebegränsningar diskuteras, regionalt distansarbete rekommenderas, testkapacitet ökas och krisplaner uppdateras. I sammanhang med detta repeterar vi här snabbt hur Axel kan hjälpa vårdsektorn att förbereda sig för coronavirusets andra våg.

1. Mobil incheckning för köer och mottagning

Axel Encounters webb-app för mobilen avlägsnar behovet av att använda självincheckningsterminalen och minskar behovet att handla med mottagningspersonalen. Mobilfunktionerna hjälper patienterna att undvika exponeringssituationer, samtidigt som man inte behöver binda vårdpersonal till receptionsverksamhet. Axels mobila webb-app är lätt att ta i användning och den fungerar i alla moderna smarttelefoner utan behov av att ladda ner specifika applikationer.

2. Mobil inkallning

I överfulla väntrum kommer friska personer och personer som utsatts för coronaviruset i kontakt med varandra, och det är inte alltid möjligt att behålla ett säkert avstånd. Axels mobila webb-app är till hjälp även i dylika situationer. Tack vare den digitala inkallningen som skickas till patientens telefon kan patienten vänta på sin tur även någon annanstans än i väntrummet, t.ex. ute. På detta sätt kan de rekommenderade säkerhetsavstånden behållas.

3. Spårning

Med hjälp av Axel kan man utreda vilka personer som möjligtvis har vistats i samma väntrum och hur länge. Denna tjänst utnyttjade flera av våra kunder redan under första vågen av coronaviruset.

4. Beröringsfri terminal

Axels självincheckningsterminaler kan konfigureras så att de fungerar utan beröring – incheckningen kan göras enkelt genom att visa streckkoden på sitt ID-kort till terminalen. Detta minskar exponeringen för virus och behovet att desinficera terminalerna.

I vardagen kan coronavirussmittor förebyggas genom att upprätthålla en god handhygien och undvika närkontakter med andra människor. Med hjälp av Axel kan dessa universella instruktioner tillämpas även i vårdorganisationer redan i dag. Läs mer om Axel-systemet och förbered dig för epidemins andra våg i god tid.

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health