Kontakta oss

Affärsprocesser drivs flitigt med Excel runt om i världen. Det klassiska programmet lämpar sig för mycket, men den kan också bli ett extremt arbetsamt verktyg – senast när företaget växer.

I många hälso- och sjukvårdsorganisationer baserar sig resursplaneringen på den välbekanta Excel-rouletten. Är detta det mest effektiva sättet att utföra det viktiga planeringsarbetet på eller skulle det finnas alternativ?

Produktionsfaktorerna inom hälso- och sjukvården, det vill säga de resurser som mest begränsar och möjliggör hälsoproduktion, är vanligtvis människor, utrymmen och utrustning samt naturligtvis pengar. Jag ignorerar dock den sista nu, eftersom den tillgängliga budgeten vanligtvis är den viktigaste faktorn som i sig begränsar andra resurser. I hälso- och sjukvårdens tjänsteproduktion möts utrymmen, proffsen som behövs och utrustningen samt patienten på rätt tid. För att kunna fungera så smidigt behöver tjänsteproduktionen planering på flera olika nivåer. Den vanliga modellen är ett från armén adapterat sätt att granska planeringen på en strategisk, taktisk och operativ nivå. Nivåerna skiljer från varandra på både tidsperiods- och precisionsnivå.

Vid produktion av hälsovårdstjänster baserar sig den strategiska planeringen och styrningen på en grov prognos för resursbehov samt från den härledda budgeten och planen. Tidsintervallet är vanligtvis 6-12 månader. Planeringen på taktiskt nivå, å andra sidan, är vanligtvis månatlig och veckovis planering som fokuserar på verksamhetspunkts-, mottagnings- och uppgiftsplanering. På den taktiska nivån skapas även arbets- och utrymmesfördelningarna samt mottagningsmallarna. Idén är i huvudsak att optimera och effektivisera användningen av utrymmena och säkerställa att alla resurser och mottagningar har tillgång till nödvändigt utrymme. På operativ nivå planeras individuella resurser på daglig och timnivå.

Hälso- och sjukvårdsorganisationerna har vanligtvis drivit den ovan beskrivna planeringsrouletten i tre nivåer i Excel. Vad händer om processerna kan automatiseras och Excel kan ersättas med en annan lösning? Axel Planner överglänser de traditionella kalkylbladen på alla sätt. Den kombinerar organisationens planeringsfunktion till ett enda system och möjliggör således bättre optimering av resurserna. Transparens över flera uppdaterade planer genom hela organisationen minskar felen och ger möjligheten att uppdatera planerna i farten. Läs mer om Axel Planner och hur den hjälper hälso- och sjukvårdsorganisationerna att i realtid hantera personalen, utrymmena och utrustningarna – utan Excel.

Ilari Laaksonen

Av: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health