Ota yhteyttä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle 1. tammikuuta 2023. Aikataulu koko uudistuksen läpivientiin on tiukka. Terveydenhuollon IT-puolella hankaluuksia aiheuttaa muun muassa resurssipula, joka ulottuu komponentteihin asti. Lisäksi harmaita hiuksia tuottaa se, että kaikki hyvinvointialueet tarvitsevat samoja asioita samaan aikaan – niin tulevana syksynä kuin vuodenvaihteessa. Mitä hyvinvointialueiden tulisi huomioida juuri nyt, jotta palvelut toimivat siirtymävaiheessa ja sen jälkeen?

Hyvinvointialueista halutaan työnantajia, joiden palvelukseen terveydenhuollon ammattilaiset hakevat ja jäävät. Näin varmistetaan, että potilaat saavat laadukkaita palveluita niin siirtymävaiheessa kuin sen jälkeenkin. Potilaskokemukseen hyvinvointialueisiin siirtyminen ei puolestaan saa vaikuttaa negatiivisesti – päinvastoin. Yksi hyvinvointialueiden haasteista terveydenhuollon ammattilaisille ovat lukuisat terveydenhuollon IT-järjestelmät (mm. potilastietojärjestelmät ja ajanvarausjärjestelmät), jotka siirtyvät alueiden käyttöön ensi vaiheessa ilman suuria yhdistämisiä. Potilaiden näkökulmasta puolestaan esimerkiksi ajanvaraukset eivät välttämättä ole yhtenäisesti saatavilla, mikäli ne löytyvät useasta potilastietojärjestelmästä. Miten voisimme omalta osaltamme Axelin avulla auttaa varmistamaan palveluiden laadun siirtymävaiheessa? 

Hyvinvointialueille Axel on palvelukokonaisuus, josta ammattilaiset voivat nähdä yhdestä paikasta kaikkien alueen potilastietojärjestelmien ajanvaraukset ja siten saada yhtenäisen työlistan riippumatta taustajärjestelmästä, jossa ajanvaraukset sijaitsevat. Autamme myös ammattilaisia löytämään oikeat vastaanottohuoneet, vaikka työpäivä saattaisikin edellyttää työskentelysijainnin vaihtamista. Myös potilaat voivat nähdä yhdestä paikasta kaikki päivän ajanvaraukset ja käynnit riippumatta siitä, mikä potilastietojärjestelmä on ajanvarausten lähteenä. Pystymme näin omilla ratkaisuillamme helpottamaan hyvinvointialueiden kohtaamia haasteita.

Hyvinvointialueisiin liittyvät valmistelut ovat jo useiden alueiden kanssa käynnissä. Siirtymävaihe edellyttää muutoksia verkkoihin ja vaatii käyttäjienhallintajärjestelmien yhdistämistä. Nämä muutokset ovat välttämättömiä myös Axel-palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Ole siis ajoissa yhteydessä meihin ja varmistetaan yhdessä palveluiden jatkuvuus myös muutosten jälkeen.

 

Ota yhteyttä

 

Antti Tikkanen

Kirjoittaja: Antti Tikkanen

Manager, Customer Relations