Ota yhteyttä

Tekoäly (AI) on nousemassa yhä keskeisempään rooliin modernissa terveydenhuollossa. Sen vaikutukset näkyvät yhä laajemmin – kliinisistä toimenpiteista aina väestötason terveydenhuoltoon ja diagnostiikkaan. Yksi tekoälyn merkittävimmistä eduista on sen kyky tehostaa hallinnon toimintaa. Automatisoimalla rutiinitehtäviä tekoälyyn perustuva teknologia vapauttaa terveydenhuollon ammattilaiset keskittymään varsinaiseen potilastyöhön.

Esimerkiksi kliinisissä ympäristöissä tekoälypohjaisilla työkaluilla voidaan analysoida lääketieteellisiä kuvia suuremmalla tarkkuudella, mistä on apua varhaisessa diagnosoinnissa. Väestötasolla tekoälyä hyödyntävät algoritmit pystyvät analysoimaan valtavia määriä tietoa ja tunnistamaan kaavoja, joiden avulla voidaan puolestaan ennustaa esimerkiksi epidemioiden puhkeamisia. Näin tekoäly tukee myös ennakoivaa terveydenhuoltoa. 

Merkittävin vaikutus tekoälyllä on kuitenkin terveydenhuollon resurssien suunnittelussa. Perinteiset suunnittelutavat, jotka perustuvat usein manuaalisiin prosesseihin ja Excelin kaltaisiin perustyökaluihin, ovat paitsi tehottomia myös virhealttiita. Tässä kohtaa tekoäly ja sitä hyödyntävät työkalut kuten Axel Planner näyttävät kyntensä. Axel Planner on tekoälyyn pohjautuva suunnittelutyökalu, jolla vastaanottojen aikataulutus ja tilaresurssien käytön optimointi hoituu tehokkaasti myös suurissa ja monimutkaisissa terveydenhuollon ympäristöissä. Axel Planner muuntaa monimutkaiset optimointihaasteet matemaattisiksi malleiksi ja hyödyntää niiden ratkomisessa tekoälyä ja koneoppimista, jolloin suunnitelmissa pystytään ottamaan huomioon lukuisia eri muuttujia, kuten esimerkiksi henkilöstön saatavuus, huoneiden käyttöaste ja sijaintivaatimukset.

Tämän innovatiivisen lähestymistavan ansiosta vastaanottojen aikataulutus ja resurssien allokointi ei ole ainoastaan tehokkaampaa, vaan suunnitelmissa pystytään reagoimaan paremmin todellisiin terveydenhuollon skenaarioihin. Axel Planner tuo uuden ulottuvuuden terveydenhuollon resurssien hallintaan. Se korvaa vanhentuneet manuaaliset suunnittelutavat kehittyneellä tekoälyyn perustuvalla ratkaisulla, mikä johtaa tehokkaampaan resurssien käyttöön, pienempiin kustannuksiin ja lopulta potilaiden parempaan hoitoon. Tekoälyyn perustuva teknologia kehittyy hurjaa vauhtia, joten terveydenhuollossa sillä tulee olemaan entistä tärkeämpi rooli toimintojen tehostamisessa ja resurssien optimoinnissa. Voimme siis hyvällä syyllä puhua suorastaan uudesta aikakaudesta terveydenhuollon palvelutuotannon tehostamisessa.

Lue lisää e-oppaastamme

Ilari Laaksonen

Kirjoittaja: Ilari Laaksonen

CEO, Axel Health