Kontakta oss

 

 

Axel Encounter – snabba och smidiga vårdbesök och effektiv hantering av patientflöden

 

BERÄKNA DIN ROI

Patienten checkar in sig på terminalen

Axel Encounter gör patienternas vårdbesök smidigare och underlättar vårdpersonalens hektiska vardag. Systemet guidar och vägleder patienten och personalen i alla skeden av vårdbesöket. 

Det finns många goda skäl att välja Axel Encounter

>90%

Med hjälp av Axel kan du uppnå en automationsgrad på över 90 % för patientstyrningen och självbetjäningen.

20%

Axel effektiviserar hanteringen av  patientflöden, vilket frigör tid till värdefullt vårdarbete. Din organisation kan spara upp till 20% i personalkostnader. 

4,5 x

Självbetjäningen är endast en del av patientflödes-hanteringen. De direkta fördelarna med vår lösningshelhet är upp till 4,5 gånger större än själva investeringen i tjänsten.

31%

Med hjälp av SMS-påminnelser minskar antalet uteblivna patientbesök (no-show) med 31%.

Smidig incheckning förbättrar serviceupplevelsen

Multifunktionell självbetjäningsterminal

Patienten checkar in sig till den bokade besökstiden genom att visa sitt kör-, ID- eller Fpa-kort eller streckkoden som finns på kallelsebrevet för terminalen. Vid behov kan patienten identifiera sig genom att ange sina identifieringsuppgifter via pekskärmen. Efter incheckningen får patienten en utskrift som innehåller uppgifter om tidsbokningen, det personliga besöksnumret och vägbeskrivningen till rätt väntrum. 

Med självbetjäningsterminalen kan man förutom att checka in sig även göra många andra saker, såsom granska sina egna kontaktuppgifter, fylla i uppgifter om sin sjukdomshistoria, begära hjälp, svara på förfrågningar och betala besöksavgifter via betalterminalen som är ansluten till terminalen.

Ilmoittautuminen_maksu_en_swe

Incheckning med mobil enhet

Med hjälp av Axels mobila självincheckningslösning kan patienten checka in sig till en kö eller mottagning med sin egen smarttelefon. Innan den avtalade tiden börjar får patienten ett textmeddelande med en länk till incheckningssidan. I samband med incheckningen får patienten en digital besöksutskrift som visar besöksuppgifterna och väganvisningarna till rätt väntrum. Incheckningen till en kö sker med länken som finns i väntrummet eller med QR-koden. Patienterna kan vänta på att kallas in var de vill, de behöver alltså inte befinna sig i samma väntrum. 

Exempel av en digital besöksutskrift

Tydlig vägledning i alla skeden av vårdbesöket

Via vyn för vårdgivarna kan personalen i realtid från sina egna arbetsstationer övervaka patienterna som kommer till väntrummet och hur deras vård framskrider samt med en blick se hela dagens bokningslista. Axel reagerar på förändrade situationer i realtid och därför är väglednings- och tidsbokningsuppgifterna alltid uppdaterade. Inkallelsen av patienten sker med ett enda musklick och kallelsen vidarebefordras till väntrummets dörrdisplayer, informationsskärmar och patientens mobil.

Förutom att visa inkallelser kan informationsskärmarna även användas för att förmedla annan aktuell information till både patienter och personal.  Dörrdisplayen visar vem som för närvarande arbetar i det nämnda utrymmet eller den senaste inkallade patientens besöks- eller könummer samt rummets bokningskalender. 

Axel tar hänsyn även till de små patienterna som gläds av avatarer. I samband med incheckningen kan barnpatienten välja sin egen avatar som skrivs ut på ett armband. Axel vägleder och handleder de små patienterna med avatarerna och personalen kallar patienter in med hjälp av avatarerna. 

Dagens bokninglista och inkallelsen på informationsskärmen

Effektiv hantering av patientflödet

Vyn för vårdgivarna gör det lättare för personalen att hantera patientflödet. Vyn tillhandahåller information i realtid om dagens patienter och hur deras vårdbesök framskrider. En inkallad patient kan vid behov pausas eller förflyttas till annan vårdpersonal. När besöket är slut markeras att patienten har lämnat rummet och vid multibokning styr Axel Encounter patienten automatiskt till nästa väntrum, varvid vårdpersonalen kan fokusera på det väsentliga, det vill säga på hanteringen av dagens bokningslista och vårdarbetet.

 

Dynamisk vägledning

Är du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss