Kontakta oss

Case Lapplands välfärdsområde

Utgångsläget

Akutmottagningen på Lapplands centralsjukhus ville förbättra hanteringen av patientflödet, frigöra personalens tid för patientvård och underlätta planeringen av arbetsuppgifter.

Lösningen

Tack vare Axels lösning kan patienterna nu checka in smidigt och vårdpersonalen kan hantera flödet och se hur många och vilka typer av patienter som kommer till akutmottagningen.

Fördelarna

Lösningen frigör vårdpersonalens tid för patientvård, garanterar en smidig och privat besök för patienterna samt tillåter akutmottagningen att använda sina faciliteter på olika sätt.

Smidigt arbete och smidiga besök

Axel har fått positiv feedback från både personalen vid akutmottagningen och patienterna. Personalen anser att de kan fokusera bättre på själva patientvård eftersom de inte längre behöver spendera tid på att söka eller dirigera patienter. Patienterna tycker att Axel är tydlig och lätt att använda och är bekant från andra tjänster på centralsjukhuset.

 

 

Utgångsläget

Lapplands centralsjukhus är en av enheter med en omfattande akutverksamhet dygnet runt i Lapplands välfärdsområde. Här genomförs cirka 40 000 - 45 000 patientbesök årligen. Lapplands centralsjukhus har använt olika systemlösningar från Axel Health på olika kliniker i ungefär 10 år.

 

 

"Om vi inte hade haft Axel skulle vi fortfarande kalla in patienter med namn från väntrummet. Vi skulle inte veta vilka som väntar på medicinsk bedömning och akutvård. Idag är vi mycket bättre förberedda eftersom vi kan se hur många patienter vi har, deras personliga information och de personer som har checkat in. Det underlättar mycket för vår arbetsplanering."

Laura Laine, biträdande avdelningssjuksköterska
Akutmottagningen på Lapplands centralsjukhus

Lösningen

Axel Healths lösning för patientflödeshantering implementerades på akutmottagningen sommaren 2022. Lösningen fokuserar på självincheckning och patientvägledning. Patienter checkar in via Axels självbetjäningskiosk som sedan dirigerar dem antingen till en sekreterare eller en sjuksköterska. Vårdpersonalen har en omfattande översikt över patientflödet – med alla patienter och det totala antalet tydligt synliga.

Fördelarna

Självbetjäningskiosken ger varje patient inte bara information om rätt väntrum utan också ett personligt inkallningsnummer. Patienter kallas in med sina nummer istället för sina namn. Numren är en klar och lättförståelig lösning, även för de patienter som inte talar inhemska språk.

Personalen på akutmottagningen upplever att de kan fokusera bättre på själva patientvårdet. Lösningen har också effektiviserat verksamheten vid akutmottagningens väntrum avsevärt. All personal kan direkt kalla in patienter från väntrummet.

Axel tillåter även användningen av olika utrymmeslösningar. På akutmottagningen finns separata väntemoduler från vilka personalen kan kalla in patienter utan att behöva fundera på var patienter väntar. 

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss