Kontakta oss

Axel Planering hjälper dig att effektivisera planeringen och hanteringen av personal, utrymmen och utrustning - i förväg och i realtid

 

Vill du veta mer?

Planeringsverktyg

Axel Planering innehåller intuitiva verktyg för skiftplaneringen, bokningen av utrymmen och utrustningar samt realtidshantering av vårdvägarna.

Så här effektiviserar du planeringen

Utnyttja dina resurser smartare

Verktygen i Axel Planering gör det möjligt för dig att planera kapacitetsutnyttjandet efter dina behov. De flesta skiftplaneringssystem stöder inte innehållsplanering för skift, men Axel låter dig även planera innehållet samt ser till att alla har rätt lokal och utrustning för verksamheten.

Led verksamheten tydligt och klart

Med Axel slipper dina medarbetare alla papperskalendrar och andra manuella kommunikations- och schemaverktyg. Axel berättar exakt var, när, och vilken verksamhet är planerad för arbetspassen. Alla medarbetare ser var de själva och andra jobbar för tillfället.

Styr patientflödet dynamiskt i realtid 

I vårdarbetet uppstår det ofta situationer där det är nödvändigt att utföra oplanerade undersökningar eller utnyttja andra specialisters kunskap. Med hjälp av Axel kan man snabbt skapa även komplexa vårdprogram baserat på undersöknings- och konsultationsbehoven, som sedan överförs direkt till nödvändiga sakkunniga och vårdgivare. Även patienten ser i sin mobil eller i självbetjäningsterminalen det aktuella vårdprogrammet.

Intuitivt verktyg som stöder planering, hantering och övervakning

Planering av arbetsskiften

Med skiftplaneringsverktyget är det enkelt att schemalägga organisationens samtliga resurser. Med hjälp av planeringsmallarna är det enkelt att lägga till flera skift till en vald tidsperiod och därmed få tid över för annat arbete. Skiften kan länkas till rumsbokningar och integreras med andra system.

Skiftplanering

Användning av utrymmen och utrustning

Rumsplaneringsverktyget används för att länka skiften, som är bundna till Axel-resurserna, till rumsbokningar. På så sätt kan man optimera och effektivisera användningen av utrymmena och säkerställa att alla resurser och skift har tillgång till nödvändigt utrymme. Med rumsövervakningsverktyget är det enkelt att hitta lediga rum och övervaka bokningsstatusen för organisationens samtliga rum i realtid. Du kan boka rum med ett klick och rummet kan flexibelt bytas till ett annat – Axel dirigerar automatiskt patienterna till rätt rum.

Rumsbokningar

Planering och övervakning av patientvården

Axel sammanslår information från vilket som helst integrerat bakgrundssystem och underlättar således planeringen av patientvården. Den användarvänliga listvyn i Axel underlättar planeringen av vården och uppföljningen av behandlingsgången. Via vyn är det även enkelt att söka lediga tider för patienternas kommande tidsbokningar.

Vårdplanering

Blev du intresserad?

Vill du veta mer om våra tidshanterings- och planeringsverktyg?

Kontakta oss