Kontakta oss

Axel Planner hjälper dig att effektivisera planeringen och hanteringen av personal, utrymmen och utrustning - i förväg och i realtid

 

Vill du veta mer?

Planeringsverktyg

Axel Planner innehåller intuitiva verktyg för skiftplanering, bokning av lokaler och utrustning samt realtidshantering av vårdvägar. Med våra verktyg är det lätt att automatisera och optimera skift- och rumsplaneringen. 

Så här effektiviserar du planeringen

30%

Importering av arbetskift från bakgrundssystemet tillsammans med automatisk rumsplanering kan öka effektiviteten med 30%. 

25%

Automatisk importering av arbetsskift och automatisk rumsplanering betyder att specialister har ca 25% mer tid för andra uppgifter. 

15%

Med effektivare resursplanering kan man optimera tidsanvändningen av andra specialister i hälsovården med upp till 15%. 

Intuitivt verktyg som stöder planering, hantering och övervakning

Planering av arbetsskiften

Med skiftplaneringsverktyget är det enkelt att schemalägga organisationens samtliga resurser. Du kan planera kapacitetsutnyttjandet efter dina behov. De flesta skiftplaneringssystem stöder inte innehållsplanering för skift, men Axel låter dig även planera innehållet samt ser till att alla har rätt lokal och utrustning för verksamheten.

Med hjälp av planeringsmallarna är det enkelt att lägga till flera skift till en vald tidsperiod och därmed få tid över för annat arbete. Skiften kan länkas till rumsbokningar och integreras med andra system. Arbetskiften kan också importeras till Axel Planner från bakgrundssystem. 

Automatisk rumsplanering hjälper att tilldela lämpliga rum till importerade eller manuellt tillagda skift. Rum och resurser länkas till skift automatiskt enligt fördefinierade optimeringsregler under en bestämd tidsperiod. Vid behov kan man ändra dessa automatiska rumsbokningar manuellt efteråt.

Skiftplanering

Användning av utrymmen och utrustning

Rumsplaneringsverktyget används för att länka skiften, som är bundna till Axel-resurserna, till rumsbokningar. På så sätt kan man optimera och effektivisera användningen av utrymmena och säkerställa att alla resurser och skift har tillgång till nödvändigt utrymme. Med rumsövervakningsverktyget är det enkelt att hitta lediga rum och övervaka bokningsstatusen för organisationens samtliga rum i realtid. Du kan boka rum med ett klick och rummet kan flexibelt bytas till ett annat – Axel dirigerar automatiskt patienterna till rätt rum.

Rumsövervakning

Led verksamheten effektivt och styr patientflödet dynamiskt

Med Axel Planner slipper dina medarbetare alla papperskalendrar och andra manuella kommunikations- och schemaverktyg. Axel berättar exakt var, när, och vilken verksamhet är planerad för arbetspassen. Alla medarbetare ser var de själva och andra jobbar för tillfället. Med hjälp av Axel kan man snabbt skapa även komplexa vårdprogram baserat på undersöknings- och konsultationsbehoven, som sedan överförs direkt till nödvändiga sakkunniga och vårdgivare. Även patienten ser i sin mobil eller i självbetjäningsterminalen det aktuella vårdprogrammet.

Axel Planner som schemaverktyg

Är du intresserad?

Vill du veta mer om våra tidshanterings- och planeringsverktyg?

Kontakta oss