Kontakta oss
JarkkoWEB_pieni

Jarkko

aCCOUNT MANAGER

 

Jarkko, som jobbar som Account manager, återvände till Axel Health i december 2022 efter en tid annanstans. Det uppmuntrande mottagandet och stödet från bekanta kollegor under de första månaderna har gjort Jarkkos återkomst enkel. Efter ett och ett halvt år lockades han tillbaka till Axel Health av den unika atmosfären och arbetskulturen. Han uppskattar också känslan av gemenskap och det gemensamma engagemanget för att arbeta kundorienterat och för kundernas bästa.

"Våra lösningar är moderna, de fungerar och de ger verkliga fördelar för kunderna."

Även kunderna är till stor del gamla bekanta. Jarkko ansvarar för våra kunder i hela norra Finland. Hans uppgifter inkluderar att hantera och utveckla befintliga kundrelationer samt implementera nya tjänster. Tidigare var kundbasen i norr mycket varierad, med stora sjukvårdsdistrikt och mindre kommuner där olika kunder hade olika funktioner. Övergången till välfärdsområden har minskat antalet kunder då tidigare självständiga kundorganisationer har sammanslagits till organisatoriskt enhetliga välfärdsområden. Välfärdsområden sammanför lösningar för sina respektive områden, vilket medför att Axels betydelse som tjänsteleverantör för välfärdsområdena kommer att fortsätta växa i framtiden.

Jarkko anser att Axel är en fungerande och flexibel lösning för en mängd olika behov.

”Samarbetet med kunder handlar om att förbättra, utöka och utveckla tjänster, inte bara lösa problem.”

Jarkko ser Axels position hos Finlands välfärdsområden som stark och han tror att produkterna också har potential för internationella marknader. Men framgång kräver också förmågan att förnya sig och förutse framtiden. Digitaliseringen inom hälso- och sjukvården fortskrider snabbt både i Finland och globalt. Man måste lyssna till noggrant vilka behov kunderna har och produkterna måste förnyas och utvidgas med omtanke.