Kontakta oss

Case Iso Omena

Utgångsläget

Ett effektivt verktyg för vägledning av kunderna behövdes för servicetorget i Iso Omenas köpcentrum.

Lösningen

Vi levererade ett könummer- och incheckningssystem till servicetorget samt en informationskanal bestående av informations- och dörrdisplayer.

Fördelarna

Vi effektiviserar verksamheten på det mångsidiga servicetorget och hjälper att hantera helheten med ett enda system.

Utgångsläget

Servicetorget i Iso Omena är det första storskaliga centret för kommunala tjänster som öppnades i anslutning till Iso Omena köpcentrum i augusti 2016. Kunden är kärnan i servicetorget som grundades av Esbo stad. Servicetorget erbjuder sina kunder offentliga tjänster så flexibelt, omfattande och smidigt som möjligt på ett enda ställe och med exceptionellt omfattande öppettider. De gemensamma utrymmena delas av bibliotek, vårdcentral, rådgivning och BVC, mental- och missbruksvård, HUS laboratorie- och röntgenfunktioner, Fpa, servicetorget för sysselsättning, ungdomstjänster och stadens servicepunkt. Tack vare det mångsidiga tjänsteutbudet behövdes ett effektivt verktyg för att vägleda kunderna, med förmågan att förstå olika behov och situationer.

Kunderna checkar in och identifierar sig själva till tjänsterna, de får ett meddelande om sin egen tur och har tillgång till aktuell information om alla tjänster som omfattas av servicecentret.

Lösningen

Axel Health försåg servicetorget med ett könummer- och självincheckningssystem samt en informationskanal bestående av informations- och dörrdisplayer. Kunderna checkar in och identifierar sig själva till tjänsterna, de får ett meddelande om sin egen tur och har tillgång till aktuell information om alla tjänster som omfattas av servicecentret. Dörrdisplayerna, som installerats intill dörröppningarna till mötesrum och andra rum, säkerställer att kunden alltid hittar till rätt ställe i de komplexa utrymmena.

Självincheckningstjänsten och besöksövervakningen används i verksamheten vid vårdcentralen, rådgivningen och BVC och HUS röntgenenhet. Könummertjänsten används av mental- och missbruksvårdet, i biblioteket, i HUS-laboratoriet och i stadens servicepunkt.

Fördelarna

Axel effektiviserar det mångsidiga servicetorgets verksamhet betydelsefullt och på många olika sätt. En enhetlig informationskanal har skapats för informationsskärmarna och dörrdisplayerna. Kunderna kan checka in sig till olika tjänster med samma terminal och det är möjligt att hantera helheten med hjälp av ett enda system.

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss