Kontakta oss

Case Imatran Työterveys

Utgångsläget

Imatran Työterveys ville automatisera incheckningen av patienter och på så vis minska personalens arbetsbelastning så att de kunde fokusera mer på att vägleda och behandla patienter.

Lösningen

Vi försåg Imatran Työterveys med en lösning för självincheckning som integrerades direkt i patientinformationssystemet Acute.

Fördelarna

Axel Healths lösning för självincheckning låter vårdpersonalen ägna mer tid åt patienterna. Patienterna får nu en smidigare patientupplevelse med ökad integritet. 

Axel är underbart enkel att använda

Axel har gjort de stressiga morgnarna på Imatran Työterveys lättare. Tack vare den noggranna utbildningen gick även införandet smidigt.

 

 

Utgångsläget

Imatran Työterveys är en privatägd leverantör av företagshälsovård som har varit verksam i Imatra sedan 1976. Företaget har cirka 250 kunder som sysselsätter omkring 2 600 personer. De senaste årens snabba digitala utveckling har fått även Imatran Työterveys att överväga att automatisera incheckningen av patienter och söka ett system som skulle göra det möjligt för personalen att ägna mer tid åt att vägleda och behandla patienter.

”Vår personal tycker att det bästa med lösningen är att vi inte behöver kalla personer från väntrummet och att vi inte behöver ropa ut deras namn.”

Tarja Miikki-Nikku, administrationschef,
Imatran Työterveys

 

 

Lösningen

Under våren 2021 försåg Axel Health Imatran Työterveys med en lösning för självincheckning som integrerades direkt i deras befintliga patientinformationssystem, Acute. Patienterna checkar själva in till sina bokade tider via en självbetjäningsterminal. En informationsskärm upplyser patienterna om när det är deras tur och visar dem även till rätt behandlingsrum.

Fördelarna

När de checkar in vid en självbetjäningsterminal är det även enkelt för patienterna att kontrollera sina kontaktuppgifter. Inkallningar och könummer visas på en informationsskärm, vilket garanterar patienternas integritet. Axel är dessutom väldigt enkelt att använda, vilket gör det möjligt för vårdpersonalen att fokusera på att bemöta patienter och på den faktiska behandlingen.

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss