Kontakta oss

 

Enastående patientupp­levelser och effektiv patientflödes­hantering

 

Boka demo

Process

 

Teknologi som effektiviserar hälso- och sjukvården

Axel Health utvecklar human teknologi som förbättrar både patienternas och personalens upplevelse när det gäller smidigheten i vården. För professionerna inom hälso- och sjukvården tillhandahåller vi effektiva verktyg för hanteringen av patientflödena och resurserna.

Skiftsplanering

Våra intuitiva verktyg förenklar skiftplaneringen av roller och resurser och bokningen av utrymmen och utrustning. De stödjer och effektiviserar hanteringen av patientvägledningen samt styrningen av patientresan i realtid.

Läs mer

Självincheckning

Våra självbetjäningslösningar gör det enklare och snabbare för patienterna att uträtta sina ärenden och underlättar vårdpersonalens hektiska vardag.

Läs mer

Dagsprogram

Vi håller alltid patienterna och personalen à jour om behandlingstiderna och ställena och ser till att både patienternas vårdbesök och personalens arbete förlöper smidigt.

Läs mer

Rapporter

Våra användbara rapporter stödjer optimeringen av den dagliga verksamheten. Informationen som samlas in av systemet bidrar till att effektivisera patientflödeshanteringen samt hanteringen av resurser och utrymmen.

Läs mer

Stora och mätbara fördelar

>90%

 

Med hjälp av Axel kan du uppnå en automationsgrad på över 90 % för patientstyrningen och självbetjäningen.

150

 

Axel effektiviserar hanteringen av  patientflöden, vilket ger besparingar till sjukvårdsorganisationen på ungefär 150 årsverken per år. Detta frigör tid till värdefullt vårdarbete.

2,5x

 

De direkta fördelarna med vår helhetslösning är upp till 2,5 gånger större än själva investeringen i tjänsten.

Blev du intresserad?

Vill du veta mer om fördelarna med Axel och om kundernas upplevelser?

Kontakta oss

Hur ser hälsovårdens kundupplevelse ut i framtiden?

Tillsammans med experter inom området har vi sammanställt en e-guide där vi bekantar oss med framtidens kundupplevelse mångsidigt från olika perspektiv. Ladda ner vår e-guide som genom praktiska lösningar förklarar hur man kan förbättra kundupplevelsen inom vården.

 

Läs mer

Ladda ned e-guiden:

Opas_swe