Ota yhteyttä
Sanna

Sanna

TUOTEPÄÄLLIKKÖ

 

Sanna tuli Axel Healthille tuotepäälliköksi huhtikuussa 2017. Tätä ennen hän työskenteli Oulun yliopistollisessa sairaalassa lähes 20 vuotta, aluksi neurokirurgian tutkimusyksikössä ja sitten operatiivisessa tulosyksikössä. Sanna koki neurokirurgisen hoidon kehittämiseen ja tutkimukseen painottuvan työnsä tärkeäksi ja arvokkaaksi. Samalla häntä kuitenkin kiinnosti kehittää terveydenhuoltoa toisesta näkökulmasta, laajemmin terveydenhuollon palveluita tarvitsevia potilaita ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia auttaen. 

“Vaikka hyöty yksittäiselle henkilölle on pienempi, suuri merkitys syntyy siitä, että sujuvoitetaan sekä potilaiden että henkilökunnan arkea ja tuotetaan hyötyä mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä.”

Sanna tekee etätöitä kotikaupungistaan Oulusta käsin, mutta hän käy mielellään myös Espoon toimistolla tapaamassa kollegoita.

“Kahvipöytä- ja käytäväkeskusteluissa kuulee usein tärkeää tietoa ja niistä saa tuoreita ideoita ja uusia näkökulmia asioihin.”

Tuotepäällikkönä Sanna toimii tulkkina terveydenhuollon ja IT-maailman välissä. Terveydenhuollon toimintatavat kehittyvät kovaa vauhtia, joten koko ajan on oltava valppaana kehittämään sellaisia toimintoja, joita asiakasorganisaatioissa tarvitaan ja pysyttelemään ajan hermolla. 

"Työssä palkitsevinta on mahdollisuus kehittää uusia asioita."

Esimerkkinä Sanna mainitsee Axel Plannerin, joka vapauttaa terveydenhuollon ammattilaiset paperikalentereista ja Excel-taulukoista ja tekee suunnittelutyöstä tehokkaampaa ja samalla myös mielekkäämpää. 

Sanna näkee, että Axel Healthilla jokainen voi vaikuttaa työnsä sisältöön ja tuotteeseen ja samalla auttaa asiakkaita ratkaisemaan ongelmiaan tai kehittämään uutta. Sanna arvostaa myös matalaa ja ketterää organisaatiota, jossa on tekemisen meininki ja jossa yhteistyö ei ole vain kaunis sana, vaan kaiken tekemisen kulmakivi. 

"Kenenkään ei tarvitse hallita kaikkea, vaan yhdessä tekemällä täydennämme toisiamme ja voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia."