Ota yhteyttä
Ohjelmistoarkkitehti Simo

Simo

OHJELMISTOarkkitehti

 

Simo on työskennellyt Axel Healthilla ohjelmistoarkkitehtina jo vuodesta 2011. Hän vastaa Axel-järjestelmän uusien ominaisuuksien suunnittelusta ja nykyään hänellä on myös päävastuu ohjelmiston arkkitehtuurista. Simon rooli onkin vähitellen muovautunut ongelmanratkaisijasta ratkaisuvaihtoehtojen esittäjäksi, joka ohjaa Axel-tuoteperheen tuotteiden kehitystä ja ennakoi tulevia kehitystarpeita. Hän tutkii ja pohtii yhdessä toisten ohjelmistoarkkitehtien kanssa teknisiä ratkaisuja ja pyrkii löytämään niistä parhaat vaihtoehdot toteutusta varten.

"Axel on hyvä tuote, olen itse nähnyt käytännössä kuinka se auttaa sairaaloiden henkilöstöä heidän työssään."

Axel Health on kasvanut ja monet asiat ovat muuttuneet 10 vuoden aikana, mutta tietyt ydinarvot kuten yhteishenki, yhteisöllisyys ja toisista välittäminen ovat säilyneet. Monikansallisessa työyhteisössä sisäinen ilmapiiri on kannustava, ei kilpaileva. Kaikilla on yhteinen tavoite ja omasta tekemisestä ollaan ylpeitä. 

”Ihmiset ovat innokkaita ja hyviä työntekijöitä."

Simon mielestä Axel Healthille kannattaa tulla töihin, mikäli haluaa työskennellä alalla, jossa tietotekniikalla ja automatisoinnilla pyritään tehostamaan ja helpottamaan sellaisten ihmisten töitä, jotka pistävät päivittäin itsensä likoon meidän kaikkien terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. 

“Tällä toimialalla pääsee luomaan uutta ja keksimään luovia ratkaisuja haasteisiin.“

Esimerkkinä Simo mainitsee Axel Plannerin. Suomessa ei ole vastaavia automatisoituja järjestelmiä terveydenhuollon alalla, eikä tuotteessa käytettyä teknologiaa ole aiemmin hyödynnetty vastaavalla tavalla.