Ota yhteyttä

Akseli Ohjaamo  tehostaa suunnittelua ja auttaa hallitsemaan henkilöstöä, tiloja ja laitteita - etukäteen ja reaaliajassa

 

Haluatko kuulla lisää?

Suunnittelija työssään

Akseli Ohjaamo sisältää intuitiivisia työkaluja työvuorojen suunnitteluun, tilojen ja laitteiden varauksiin sekä reaaliaikaiseen hoitopolkujen hallintaan.

Näin tehostat suunnittelua

Hyödynnä resurssejasi järkevämmin

Akseli Ohjaamon työkaluilla voit suunnitella kapasiteetin käytön tarpeidesi mukaan. Useimmat vuorosuunnittelujärjestelmät eivät tue työvuorojen sisällön suunnittelua, mutta Akselin avulla voit suunnitella myös vuorojen sisällön ja varmistaa, että kaikille löytyy toimintaan sopivat tilat ja laitteet.

Johda toimintaa täsmällisemmin

Akseli Ohjaamon avulla henkilöstösi pääsee eroon paperikalentereista ja muista manuaalisista viestintä- ja aikataulutusvälineistä. Akseli kertoo täsmälleen missä, milloin ja mitä toimintaa henkilöstön työvuorolle on suunniteltu. Myös kaikki muut näkevät missä heidän kollegansa kulloinkin työskentelevät.

Ohjaa potilasvirtaa dynaamisemmin 

Akselin avulla luot nopeasti monipolvisenkin hoitopolun päivän tutkimus-, arviointi- ja lausuntotarpeista ja tieto välittyy suoraan tarvittaville asiantuntijoille – myös etukäteen suunnittelemattomissa tutkimustilanteissa. Potilaat näkevät omasta älypuhelimestaan tai itsepalvelupäätteeltä ajantasaiset käyntitietonsa.

Intuitiivinen työkalu suunnittelun, hallinnan ja seurannan tueksi

Työvuorojen suunnittelu

Vuorosuunnittelutyökalulla organisaation kaikkien resurssien aikatauluttaminen sujuu kätevästi. Suunnittelupohjien avulla on helppo lisätä useita vuoroja kerralla valitulle ajanjaksolle ja säästää näin aikaa muuhun työhön. Vuorot voi puolestaan linkittää huonevarauksiin ja integroida muihin järjestelmiin.

Vuorosuunnittelu

Tilojen ja laitteiden käyttö

Huonesuunnittelutyökalua käytetään Akseli-resursseihin sidottujen vuorojen linkittämiseen huonevarauksiin. Näin voidaan optimoida ja tehostaa tilojen käyttöä ja varmistaa, että kaikilla resursseilla ja kaikilla vuoroilla on tarvittava työtila käytössään. Huoneseurantatyökalun avulla on helppo etsiä vapaita huoneita ja seurata kaikkien organisaation huoneiden varaustilannetta reaaliajassa. Huoneiden varaus onnistuu yhdellä klikkauksella ja huonetta voi vaihtaa joustavasti – Akseli ohjaa potilaat oikeaan huoneeseen automaattisesti.

Huoneseuranta

Potilaiden hoidon suunnittelu ja seuranta

Akseli yhdistää tietoa mistä tahansa integroidusta taustajärjestelmästä ja helpottaa näin potilaan hoidon suunnittelua. Akselin helppokäyttöinen listanäkymä helpottaa hoidon suunnittelua ja hoitopolun etenemisen seurantaa. Näkymän kautta on myös helppo hakea vapaita aikoja potilaiden tulevia ajanvarauksia varten.

Hoidon suunnittelu ja seuranta

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää ajanhallinta- ja suunnittelutyökaluistamme?

Ota yhteyttä