Kontakta oss

Case Nya barnsjukhuset

Utgångsläget

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) behövde ett övergripande system för Nya barnsjukhuset i Helsingfors för att möjliggöra daglig vård av barnpatienter.

Lösningen

Vi implementerade ett mångsidigt servicehanterings- och utrymmeshanteringssystem för Nya barnsjukhuset - utan att glömma barnpatienterna. De små patienternas favoriter är de färgglada virtuella figurerna, alltså avatarerna. 

Fördelarna

Axel hjälper till med hanteringen av utrymmena på Nya barnsjukhuset och med planeringen av arbetstider och analyseringen av sjukhusets verksamhet samt underlättar personalens arbete genom realtidsövervakning av patientflödet.

Utgångsläget

På våren år 2017 tecknade HUS avtal med Axel Health om anskaffningen av ett servicehanterings- och utrymmeshanteringssystem för Nya barnsjukhuset. Sjukhuset, som då var under uppbyggnad, är ett nationellt sjukhus med fokus på krävande specialistvård, vars främsta mål var att möjliggöra förstklassiga medicinska processer och erbjuda barnen och deras föräldrar den angenämaste möjliga sjukhusupplevelsen.

“Axel-systemet är en patientorienterad lösning som inte glömmer dataskyddet. Axel Healths avatar-koncept, som gör de små patienternas besök till en trevlig upplevelse, har fått mycket beröm av patienterna. Att skapa en positiv patientupplevelse är vår högsta prioritet och Axel Health har lyckats utmärkt med detta."

 

Pekka Lahdenne, linjedirektör, docent i pediatrik, HUS Nya barnsjukhuset

Lösningen

Under hösten år 2018 öppnades Nya barnsjukhuset i Mejlans i Helsingfors. I Nya barnsjukhuset består Axel-systemet, utöver den egentliga programvaran, även hundratals apparater som vägleder barnen och deras vårdnadshavare till rätt väntrum, dekorerade med spännande väggmålningar. Som en del av självincheckningslösningen tog man i bruk de virtuella figurerna eller avatarerna för att glädja de små patienterna. De små patienterna kan genast i vänthallen eller parkeringshallen välja sin egen avatar som skrivs ut på armbandet.

Avatarerna är en del av sjukhusets illustrationer och gör besöket trevligare. Med hjälp av avataren kallar personalen in patienterna. Inkallelsen av patienten sker med ett enda musklick och kallelsen vidarebefordras till väntutrymmenas dörrdisplayer och informationsskärmar. Personalen övervakar, i realtid från sina egna arbetsstationer, patienterna som kommer till väntutrymmet och framskridandet av deras vård.

Utöver dessa egenskaper hjälper Axel Nya barnsjukhuset även med hanteringen av utrymmena och planeringen av arbetstiderna samt erbjuder rapporter innehållande statistik om sjukhusets verksamhet.

Fördelarna

Självbetjäningsterminalerna hjälper patienterna och deras vårdnadshavare att hitta fram i åttavåningsbyggnadens stora och mångsidiga utrymmen. Med avatarerna vägleder och handleder Axel de små patienterna på ett sätt som lämpar sig för barnsjukhuset. 

Via vyn för vårdgivarna är det på många sätt lättare att hantera patientflödet. För vårdpersonalen tillhandahåller vyn realtidsinformation om patienterna och deras vårdbesök. Även arbetsparsförflyttningarna effektiviserar arbetet.   

Axel hjälper även till att optimera och effektivisera användningen av sjukhusets utrymmen och säkerställa att samtliga resurser och skift har tillgång till nödvändigt arbetsutrymme. Axel underlättar utvärderingen och analysen av sjukhusets verksamhet genom den statistiska informationen och rapporterna som systemet producerar.

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss