Kontakta oss

 

Axel Navigering håller alltid patienterna och personalen à jour om vårdplatser och vårdtider

 

Vill du veta mer?

Vägledning av patienten

Axel Navigering guidar och vägleder patienten och personalen i alla skeden av vårdbesöket. 

3 goda skäl att välja Axel Navigering

Axel styr patienterna alltid till rätt plats 

I det dagliga vårdarbetet kan situationerna förändras i snabb takt oberoende av uppgjorda planer. Vår mobilapplikation och våra självbetjäningsterminaler vägleder patienten ändå alltid till rätt plats. Därmed, trots föränderliga situationer, är patienternas tjänsteupplevelse alltid smidig.

Axel kommunicerar och vägleder patienten transparent

Under sin väg till mottagningen får patienten konstant information om sitt besök. När patienten anländer till rätt plats bekräftar Axel detta till patienten. Detta lugnar ner flödet av frågor vid servicepunkter samt eliminerar köer och extra utredningsarbete. Medarbetarna kan koncentrera sig på sina egentliga uppgifter.

Axel säkerställer patienternas integritet och dataskydd

Med Axel kan du säkerställa dina patienters integritet. Du behöver inte längre leta upp patienten i väntrummet, utan Axel vägleder patienten direkt till det rätta mottagningsrummet - diskret utan namn eller andra identifierande faktorer. Då patienten kallas in via Axel, ser denne meddelandet i sin egen mobil eller på infoskärmen i väntrummet.

Tydlig vägledning i alla skeden av vårdbesöket

Personalen hålls à jour

Via vyn för vårdgivarna kan personalen i realtid från sina egna arbetsstationer övervaka patienterna som kommer till väntrummet och hur deras vård framskrider samt med en blick se hela dagens bokningslista. Inkallelsen av patienten sker med ett enda musklick och kallelsen vidarebefordras till väntrummets dörrdisplayer, informationsskärmar och patientens mobil. Systemet reagerar på förändrade situationer i realtid och därför är väglednings- och tidsbokningsuppgifterna alltid uppdaterade.

Vyn för vårdgivarna

Patientvägledning

Utöver besöksutskriften och den egna mobilen vägleds patienten bland annat med hjälp av informationsskärmar och dörrdisplayer. Förutom att visa inkallelser kan informationsskärmarna även användas för att förmedla annan aktuell information till både patienter och personal. Axel tillhandahåller mångsidiga verktyg för redigering av innehållet i informationsskärmarna. Det är enkelt att vånings- eller väntrumsspecifikt lägga till, ta bort och redigera olika meddelanden, nyheter eller reklam. Dörrdisplayer används för att visa information som hänför sig till rum, till exempel behandlingsrum. Dörrdisplayen visar vem som för närvarande arbetar i det nämnda utrymmet eller den senaste inkallade patientens besöks- eller könummer samt rummets bokningskalender. 

Informationsskärm

Hantering av patientflödet

Vyn för vårdgivarna gör det lättare för personalen att hantera patientflödet. Vyn tillhandahåller information i realtid om dagens patienter och hur deras vårdbesök framskrider. En inkallad patient kan vid behov pausas eller förflyttas till annan vårdpersonal. När besöket är slut markeras att patienten har lämnat rummet och vid multibokning styr Axel patienten automatiskt till nästa väntrum, varvid vårdpersonalen kan fokusera på det väsentliga, det vill säga på hanteringen av dagens bokningslista och vårdarbetet.

Patientflödeshantering

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss