Kontakta oss

 

Axel Analys förvandlar informationen till rapporter och stödjer utvecklingen av din verksamhet

 

Vill du veta mer?

Rapport

Axel Analys underlättar optimeringen av den dagliga verksamheten och utvecklingen av processerna.

Utveckla verksamheten och minska inaktivitet

Skapa transparens i den operativa verksamheten

Det är ofta svårt att uppfatta vad som egentligen sker i den operativa verksamheten. Axel hjälper till att skapa transparens i din verksamhet samt tillhandahåller alltid tillgängliga nyckelindikatorer för verksamhetsstyrning.

Identifiera behoven för styrningsåtgärder

Axel tillhandahåller realtidsindikatorer för mottagningsverksamheten för att du skall kunna identifiera de situationer som kräver aktiva styrningsåtgärder. Enheternas operativa ledning får realtidsinformation om bland annat köer, väntetider, genomgångstider och patientbyten. Insamlingen av data kräver inga speciella åtgärder av dig, det gör Axels monitorering för dig.

Axel som en del av bredare kunskapsledning

Moderna hälsovårdens organisationer har ett behov att sammanföra data från olika källor. Axel stöder projekt inom kunskapsledning och möjliggör överföring av operativ information till dina datapooler för att ge dig en god översikt över verksamheten.

Enkla verktyg för förbättring av effektiviteten

Datarapportering

Axels datarapporter kan visas i tabell- eller diagramformat för ett visst tidsintervall och med en specifik precisionsnivå. Till rapporterna kan man samla resurs- eller enhetsspecifik information om till exempel patientantal, väntetider och vårdbesökens längd. Rapportens innehåll kan enkelt sparas som en CSV-fil som kan exporteras till ett annat verktyg för ytterligare analysering. 

Datarapportering

Rumsrapportering

Rumsrapporten innehåller information om utnyttjandegraden av rummen och deras användningseffektivitet. Rummets utnyttjandegrad berättar hur stor del av arbetsdagen rummet nyttjats av en Axel-användare och användningseffektiviteten i sin tur berättar hur stor del av rummets beläggningstid har nyttjats av en Axel-användare tillsammans med en patient.

Rumrapportering

Nyttjande av händelsedata

Varje händelse i Axel markeras med en tidsstämpel. Från händelseinformationen i Axel kan man till exempel granska hur patienternas besök har framskridit i Axel-systemet, ända från incheckningen tills att vården har avslutats. Händelseinformationen kan nyttjas för prognostisering samt för effektivisering och analysering av organisationens processer.  

Registrerade händelser

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss