Kontakta oss


Axel - den smartaste lösningen för hantering av patientflöden och resurser

ratkaisut

 

Axel Planering är till hjälp vid planeringen, administrationen och styrningen

Våra intuitiva verktyg effektiviserar skiftplaneringen, bokningen av utrymmen och utrustningar samt realtidshanteringen av vårdvägarna och vägledningen av patienterna.

 

Läs mer

Axel Planering

Axel Incheckning önskar patienterna och gästerna välkomna

Våra digitala självbetjäningslösningar underlättar vårdpersonalens hektiska vardag och ger patienterna en smidig och trevlig besöksupplevelse. 

 

Läs mer

Axel Incheckning

Axel Navigering håller alltid patienterna och personalen à jour

Patienter vägleds och guidas i vårdbesökets alla skeden. Utöver besöksutskriften och den egna mobilen vägleds patienten bland annat med hjälp av informationsskärmar och dörrdisplayer. Vårdpersonalen kan i realtid från sin egen vy övervaka hur patientens besök framskrider. 

 

Läs mer

Axel Navigering

Axel Analys förvandlar informationen till rapporter och stödjer utvecklingen av verksamheten

I rapporterna sammanslås väsentlig statistisk information som underlättar optimeringen och utvecklingen av den dagliga verksamheten. Händelseuppgifterna som samlas in av systemet kan användas för att prognosera, analysera och effektivisera organisationens processer.

 

Läs mer

Axel Analys

En smidig helhet som anpassas till dina behov

Införandet

Med erfarenhet löser vi problem och effektiviserar verksamheten inom sjukvårdsorganisationen. Oavsett om det är en privat klinik, en hälso- eller vårdcentral, ett universitetssjukhus eller någon annan servicekoncentration, så är slutresultatet alltid i proportion till våra kunder. Vår servicemodell innehåller allt du behöver levererat på plats och färdigt installerat för idrifttagning. Den helomfattande tjänsten omfattar utrustningen, servermiljön, integrationerna, stödet, upprätthållandet och nya versioner av programvaran. Du kan ta Axel i bruk antingen i din egen miljö eller som en nyckelfärdig SaaS-tjänst.

Integrationer

Axel är en modulär lösning bestående av programvara och hårdvara och som är lätt att ansluta till andra system. Vanliga system som ska integreras med Axel är patientinformationssystem, verksamhetsstyrningssystem för radiologi, laboratoriesystem och olika internetbokningssystem, men vi implementerar alltid de övriga nödvändiga integrationerna i enlighet med kundens behov. Vi har ett nära samarbete med andra leverantörer och med kundens IT-personal och administratörer för att kunna skapa fungerande förfaranden, konfigurationer och processer. 

Arkitektur

Tack vare sin modulära servicearkitektur kan Axel anpassas för att möta din organisations behov. Du kan välja precis de egenskaper du behöver och lägga till nya egenskaper om dina behov ändras. Kostnaderna bestäms av omfattningen av användningen, så att ingen av våra kunder betalar i onödan. Från användargränssnittet kan kunden själv hantera funktionerna i Axel. Alla vyer i Axel är webbläsarbaserade och separata insticksprogram för webbläsare behövs inte för att systemet ska fungera, det är alltså enkelt att komma igång.

Blev du intresserad?

Låt oss tillsammans se hur våra precisionslösningar kan vara till hjälp.

Kontakta oss