Kontakta oss


Axel - den smartaste lösningen för hantering av patientflöden och resurser

Axel Encounter och Axel Planner kompletterar varandra

 

Axel Encounter och Axel Planner – individuellt enastående men ännu bättre tillsammans 

Axel Encounter och Axel Planner är produkter som kompletterar varandra och utgör en integrerad programvara.

Med Axel Planner planerar du din organisations verksamhet. Axel Encounters incheckningslösningar, patientflödeshantering och vägledningsfunktioner anpassar sig smidigt till planer som är gjorda i Axel Planner.

Axel Encounter vet i vilka rum resurser har tilldelats och kan automatiskt föreslå ett rum åt medarbetaren. Efter incheckningen på terminalen eller med en smarttelefon vägleds patienten till rätt väntrum. Patienten får handledning och vägledning i realtid också från dörrdisplayerna och informationsskärmarna.

Axel Encounter och Axel Planner kompletterar varandra

Axel Encounter gör patienternas vårdbesök smidigare och underlättar vårdpersonalens hektiska vardag

Våra självbetjäningslösningar för självincheckning och betalningar underlättar vårdpersonalens hektiska vardag och ger patienterna en smidig och trevlig besöksupplevelse. Vårdpersonalen kan i realtid från sin egen vy övervaka hur patientens besök framskrider. Systemet samlar in väsentlig statistisk information i rapporter som underlättar optimeringen och utvecklingen av den dagliga verksamheten.

 

Läs mer

Självincheckning på terminalen och med smarttelefon

Axel Planner revolutionerar effektiviteten i din organisation

Våra intuitiva verktyg effektiviserar skiftplaneringen, bokningen av utrymmen och utrustning samt realtidshanteringen av vårdvägar och vägledning av patienterna. Axel Planner kan även automatisera och optimera skift- och rumsplaneringen.

 

Läs mer

 

Axel Planners planeringsverktyg

En smidig helhet som anpassas till dina behov

Införandet

Med gedigen erfarenhet löser vi problem och effektiviserar verksamheten inom sjukvårdsorganisationen. Oavsett om det handlar om en privat klinik, en hälso- eller vårdcentral, ett universitetssjukhus eller någon annan servicekoncentration, så är slutresultatet alltid i proportion till våra kunder. Vår servicemodell innehåller allt du behöver levererat på plats och färdigt installerat för driftsättning. Den helomfattande tjänsten omfattar utrustningen, servermiljön, integrationerna, stödet, upprätthållandet och nya versioner av programvaran. Du kan ta Axel i bruk antingen i din egen miljö eller som en nyckelfärdig SaaS-tjänst.

Integrationer

Axel är en modulär lösning bestående av programvara och hårdvara och som är lätt att ansluta till andra system. Vanliga system som integreras med Axel är patientinformationssystem, verksamhetsstyrningssystem för radiologi, laboratoriesystem och olika internetbokningssystem, men vi implementerar alltid även andra nödvändiga integrationer i enlighet med kundens behov. Vi har ett nära samarbete med andra leverantörer och med kundens IT-personal och administratörer för att kunna skapa fungerande förfaranden, konfigurationer och processer. 

Arkitektur

Tack vare sin modulära servicearkitektur kan Axel anpassas för att möta din organisations behov. Du kan välja precis de egenskaper du behöver och lägga till nya egenskaper då dina behov ändras. Kostnaderna bestäms av omfattningen av användningen, och därmed betalar ingen av våra kunder någonting i onödan. Via Axels  användargränssnitt kan kunden själv hantera och styra funktionerna i Axel. Alla vyer i Axel är webbaserade och separata insticksprogram för webbläsare behövs inte för att systemet ska fungera, det är alltså enkelt att komma igång.

Blev du intresserad?

Låt oss tillsammans se hur våra precisionslösningar kan vara till hjälp.

Kontakta oss