Kontakta oss

Case Esbo sjukhus

Utgångsläget

Esbo sjukhus behövde ett verktyg för effektivare arbets- och resursplanering.

Lösningen

Förutom självincheckningslösningen implementerade vi ett verktyg för planeringen av avdelningspatienternas rehabilitering.

Fördelarna

Med Axel kan man från ett ställe hantera tidsschemana för utrymmena, de anställda och patienterna och således effektivisera planering av arbete och resurser i sjukhusmiljön.

Utgångsläget

Esbo sjukhus, som stod färdig på Jorvs sjukhuscampus år 2017, är ett kompetenscentrum för vård och rehabilitering av seniorer och fungerar även som stödtjänst för hemmaboende. Det fungerar även som en stödtjänst för hemmaboende. Sjukhusets servicekoncept består bland annat av kundorientering, fungerande arbetsmiljö, nya tekniska lösningar, smidiga processer samt mångsidighet och anpassningsförmåga.

Axel förenklar planeringen av personalens arbetsuppgifter och allokeringen av resurser samt hjälper att förhindra överlappande utrymmes- och tidsbokningar.

Lösningen

Hela sjukhuset med dess Axel-system öppnades för patienter på våren år 2017. Utöver självincheckningslösningen och inkallningssystemet implementerade Axel Health ett planeringsverktyg för rehabilitering av inlagda patienter. Axel förenklar planeringen av vårdpersonalens arbetsuppgifter och resursallokeringen samt förhindrar överlappande utrymmes- och tidsbokningar. Axel förenklar planeringen av personalens arbetsuppgifter och allokeringen av resurser samt hjälper att förhindra överlappande utrymmes- och tidsbokningar. Med hjälp av Axels avdelningsvy kan personalen planera möten enligt sina kunders behov samt reservera lämpliga utrymmen för dem.

Fördelarna

Axel stöder planeringen av avdelningspatienternas vård till och med flera veckor och månader i förväg. Systemet hjälper till att kombinera rätt specialist med rätt patient och ett lämpligt utrymme. Med hjälp av Axel kan för varje patient hitta ett lämpligt utrymme för vård.

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss