Kontakta oss

 

Alltid á jour och på rätt plats

Opas2-2

SMS-påminnelser är ett enkelt och effektivt sätt att se till att patienterna anländer till sin mottagningstid. Automatiskt skickade meddelanden minskar antalet dyra icke annullerade patientbesök. Med SMS-meddelanden kan man även skicka länkar till mobilincheckning samt uppgifter och anvisningar om kommande vårdbesök.  

Som en del av incheckningsprocessen får patienten en pappersutskrift eller en elektronisk besöksutskrift med information om dagens tidsbokningar och anvisningar om hur man hittar rätt väntrum. Ytterligare får patienten även handledning och vägledning från dörrdisplayerna och informationsskärmarna. När patienten blir inkallad hör han eller hon en ljudsignal och det visas på informationsskärmen vilket rum patienten ska gå till. Inkallelsen visar patientens besöksnummer och mottagningsrummets nummer. Axel säkerställer på det viset patientens integritet.

Förutom att visa inkallelser kan informationsskärmarna även användas för att förmedla annan aktuell information för både patienter och personal. Informationsskärmarna på en av våra kunders hälsocentraler visar hur du ansöker om olika tjänster och hur du gör tidsbokningar. Informationsskärmarna används också för att informera om offentliga evenemang, händelser och vaccinationskampanjer. 

Dörrdisplayerna används för att visa information om vårdrummen och tillsammans med informationsskärmarna fungerar de som en effektiv informationskanal för både patienter och personal. Dörrdisplayen visar vem som för närvarande arbetar i det nämnda utrymmet eller den senaste inkallade patientens besöks- eller könummer.

Vårdpersonalen har sin egen vy, med vilken de i realtid kan övervaka patientens ankomst till rätt väntutrymme utan att behöva lämna vårdrummet. Även om din organisation använder flera tidsbokningssystem så kan dessa tidsbokningar kombineras till en gemensam tidsbokningslista med Axel. Patienten kallas in till vårdrummet med ett musklick. Annan personal ser händelser samtidigt på sina egna skärmar. Från den vyn kan man lokalisera patientens nuvarande plats och förflytta patienter till annan vårdpersonal. En av de viktigaste egenskaperna i vyn är också övervakningen av väntetiderna som till exempel har använts vid laboratorieprovtagningar.

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss