Kontakta oss

 

Axels tids- och rumshanterings-
verktyg

Rumsplanering

Axel förenklar planeringen av vårdpersonalens arbetsuppgifter och resursfördelningen samt hjälper till att förhindra dubbla utrymmes- och tidsbokningar. Våra kundberättelser visar att våra kunder har nyttjat de tids- och utrymmeshanteringslösningarna som tillhandahålls av Axel på många sätt. 

Axel hjälper dig att hitta lediga arbetsutrymmen tack vare situationsöversikten i realtid och dess elektroniska bokningsfunktioner ersätter de manuella rumskalendrarna och kalkylbladen. Förutom bokningsstatusen visar Axel även bokningsuppgifterna och kan berätta när de reserverade rummen nästa gång är tillgängliga.

I Axels skiftplaneringsverktyg kan man skapa planeringsmallar, med vilkas hjälp det är möjligt att samtidigt lägga till flera skift för en viss tidsperiod och därmed spara tid. Med rumsplanerigsverktyget kombinerar man skiften med rumsbokningarna och säkerställer att personalen alltid har tillgång till nödvändiga mottagningsrum. 

Axel kan även användas för övervakning av avdelningspatienternas vård och dess framskridande samt för planering av nödvändiga tidsbokningar. Till exempel på Esbo sjukhus använder personalen Axel för planeringen av möten som motsvarar avdelningspatienternas behov.

.

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss