Kontakta oss

 

Självbetjänings-
lösningar och vägledning

Vårdbesök

Mångsidiga självbetjäningslösningar

Incheckning till tidsbokningar

För patienterna innebär Axel Encounter ett snabbt och smidigt vårdbesök utan köande. Axel kombinerar flera vårdsystem inom organisationen till en betydelsefull helhet för såväl patienten som personalen. I samband med incheckningen kan tidsbokningar hämtas från flera olika system och från dem sammanställas till ett sammanhängande besök för patienten. 

Vårdbesöket börjar med en automatisk SMS-påminnelse om den bokade tiden. Vid ankomsten checkar patienten in antingen vid entrén eller direkt hos rätt enhet. Incheckningen görs lätt genom att visa kallelsebrevet, körkortet, Fpa-kortet eller annat identitetsbevis med streckkod för självbetjäningsterminalen. Självbetjäningsterminalen kontrollerar om patienten har bokade besök för aktuell dag. Terminalen skriver ut kvittot och vägleder patienten till rätt väntrum för att vänta på sin tur. Kvittot innehåller information om patientens tidsbokningar och det personliga besöksnumret.

Enligt återkopplingen vi får är patienterna nöjda med självbetjäningen och även seniorerna tillgodogör sig Axel snabbt. 

Incheckningsalternativ

Andra sätt att använda självbetjäningsterminalen

För alla åtgärder krävs det inte tidsbokning. Axel-självbetjäningsterminalen kan även ställas in att fungera som en könummerautomat. I det fallet väljer patienten på terminalen vilken kö han/hon checkar in sig till. Terminalen skriver ut kvittot som innehåller könumret och vägleder patienten till rätt väntrum. 

Tack vare möjligheten att skicka hjälpbegäran behöver vårdpersonalen inte vara i väntrummet om någon skulle behöva hjälp. Patienten kan kalla på hjälp direkt via självbetjäningsterminalen, varmed vårdpersonalen meddelas om detta och vet exakt var patienten befinner sig. 

Axel erbjuder även betalningslösningar - patienten kan betala sitt besök med självbetjäningsterminalen, och då överförs den utförda betalningen till exempel till faktureringssystemet. 

Olika självbetjäningslösningar

Mobilincheckning

Man kan även checka in sig till mottagningen eller en kö med en smarttelefon. Innan den avtalade tiden börjar får patienten ett textmeddelande med en länk till incheckningssidan. Efter identifieringen visas uppgifterna om dagens tidsbokningar i telefonen samt anvisningar om hur patienten ska ta sig till rätt plats. Incheckningen till en kö sker med länken som finns i väntrummet eller med QR-koden.

Mobilincheckning är en idealisk lösning för situationer och lokaler där man inte vill eller kan installera en traditionell Axel-självbetjäningsterminal. Patienterna kan vänta på att kallas in var de vill, de behöver alltså inte befinna sig i samma väntrum. Patienten kan kallas in även om han eller hon inte är i omedelbar närhet av mottagningsrummet. 

Sms med en länk till incheckningssidan och uppgifter om dagens tidsbokningar

Alltid á jour och på rätt plats

Vägledning

SMS-påminnelser, terminaler, utskrifter, skyltar, informationsskärmar och dörrdisplayer hjälper patienten att hitta rätt.

SMS-påminnelser är ett enkelt och effektivt sätt att se till att patienterna anländer till sin mottagningstid. Automatiskt skickade meddelanden minskar antalet dyra icke avbokade patientbesök. Med SMS-meddelanden kan man även skicka länkar till mobilincheckning samt uppgifter och anvisningar om kommande vårdbesök.  

Som en del av incheckningsprocessen får patienten en pappersutskrift eller en digital besöksutskrift med information om dagens tidsbokningar och anvisningar om hur man hittar rätt väntrum. Dessutom får patienten handledning och vägledning via dörrdisplayerna och informationsskärmarna. När patienten blir inkallad hör han eller hon en ljudsignal och på informationsskärmen visas det till vilket rum patienten ska gå. Inkallelsen visar patientens besöksnummer och mottagningsrummets nummer. Förutom hänvisning säkerställer Axel på detta sätt även patientintegriteten.

Exempel av vägledning

Informationsskärmar och dörrdisplayer

Förutom att visa inkallelser kan informationsskärmarna även användas för att förmedla annan aktuell information för både patienter och personal. Axel tillhandahåller mångsidiga verktyg för redigering av innehållet i informationsskärmarna. Det är enkelt att lägga till eller ta bort och redigera olika meddelanden, nyheter eller reklam vånings- eller väntrumsspecifikt. Till exempel på en hälsocentral hos en av våra kunder visar informationsskärmarna hur du ansöker om olika tjänster och hur du gör tidsbokningar. Informationsskärmarna används också för att informera om offentliga evenemang, händelser och vaccinationskampanjer. 

Dörrdisplayerna används för att visa information om vårdrummen och tillsammans med informationsskärmarna fungerar de som en effektiv informationskanal för både patienter och personal. Dörrdisplayen visar vem som för närvarande arbetar i det nämnda utrymmet eller den senaste inkallade patientens besöks- eller könummer. Dörrdisplayerna kan även användas i vårdrum då displayen visar t.ex. rummets namn eller nummer, status och isoleringsnivå. 

Informationsskärm och dörrdisplay

Verktyg för vårdgivarna

Vårdpersonalen har sin egen vy där de kan hantera patientflödet och styra vårdens framskridande i realtid. Även om din organisation använder flera tidsbokningssystem så kan tidsbokningarna från alla de olika systemen kombineras till en gemensam tidsbokningslista med Axel Encounter. Vårdpersonalen kan övervaka patientens ankomst till rätt väntutrymme i realtid utan att behöva lämna vårdrummet. Patienten kallas in till vårdrummet med ett musklick. Annan personal ser händelser samtidigt på sina egna skärmar. I vårdgivarnas vy kan man lokalisera patientens nuvarande plats och förflytta patienter till annan vårdpersonal. En av de viktigaste egenskaperna i vyn är också övervakningen av väntetiderna som till exempel har använts vid laboratorieprovtagningar.

Vyn för vårdgivarna

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss