Kontakta oss

 

Självbetjänings-
lösningar

Dagsprogram

För patienterna innebär Axel ett snabbt och smidigt vårdbesök utan köande. Axel kombinerar flera bakgrundssystem inom hälso- och sjukvårdsorganisationen till en betydelsefull helhet för såväl patienten som personalen. I samband med incheckningen kan tidsbokningar hämtas från flera olika system och från dem sammanställas till ett sammanhängande besök för patienten. 

Vårdbesöket börjar med en automatisk SMS-påminnelse om den bokade tiden. Vid ankomsten checkar patienten in antingen vid entrén eller direkt hos rätt enhet. Incheckningen görs lätt genom att visa kallelsebrevet, frikortet, körkortet, Fpa-kortet eller annat identitetsbevis med streckkod för självbetjäningsterminalen. Självbetjäningsterminalen kontrollerar om patienten har inbokade besök till den dagen. Terminalen skriver ut kvittot och vägleder patienten till rätt väntrum för att vänta på sin tur. Kvittot innehåller information om patientens tidsbokningar och det personliga besöksnumret.

För alla åtgärder krävs det inte tidsbokning. Axel-självbetjäningsterminalen kan även ställas in att fungera som könummerautomat. I det fallet väljer patienten på terminalen vilken kö han/hon checkar in sig till. Terminalen skriver ut kvittot som innehåller könumret och vägleder patienten till rätt väntrum. 

Tack vare möjligheten att skicka hjälpbegäran behöver vårdpersonalen inte vara i väntrummet om någon skulle behöva hjälp. Patienten kan kalla på hjälp från självbetjäningsterminalen och med det meddelandet anländer vårdpersonalen till patienten.

Axel erbjuder även betalningslösningar - patienten kan betala sin faktura vid patientbesöket med självbetjäningsterminalen, vilket innebär att betalningen överförs direkt till faktureringssystemet. 

Man kan även checka in sig till mottagningen eller kön med en smarttelefon. Innan den avtalade tiden börjar får patienten ett textmeddelande med en länk till incheckningssidan. Efter identifieringen visas uppgifterna om dagens tidsbokningar i telefonen samt anvisningar om hur patienten beger sig till rätt plats.  Incheckningen till kön sker med länken som finns i väntrummet eller med QR-koden. Mobilincheckning är en idealisk lösning för situationer och utrymmen där man inte vill eller kan installera en traditionell Axel-självbetjäningsterminal. Patienterna kan vänta på att kallas in var de vill, de behöver alltså inte befinna sig i samma väntrum. Patienten kan kallas in även om han eller hon inte är i omedelbar närhet av mottagningsrummet. 

Enligt återkopplingen vi får är patienterna nöjda med självbetjäningen och även seniorerna tillgodogör sig Axel snabbt. Axel-systemet säkerställer patienternas integritet - patientens namn, kontaktuppgifterna och hälsotillståndet förblir hemliga ända från incheckningen till vårdrummet. 

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss