Kontakta oss

 

Axels planeringsverktyg

Utrymmes- och tidsbokningar

Verktyg för tids- och rumshantering

Skift- och rumsplanering

Axel Planner förenklar planeringen av vårdpersonalens arbetsuppgifter och resursfördelningen samt hjälper till att förhindra dubbla utrymmes- och tidsbokningar. Våra kundberättelser visar att våra kunder har nyttjat Axels tids- och utrymmeshanteringslösningar på många sätt. 

Axel hjälper dig att hitta lediga arbetsutrymmen tack vare rumsmonitorering i realtid och dess digitala bokningsfunktioner ersätter de manuella rumskalendrarna och kalkylbladen. Förutom bokningsstatusen visar Axel även bokningsuppgifterna och kan berätta när de reserverade rummen nästa gång är tillgängliga.

I Axel Planners skiftplaneringsverktyg kan man skapa planeringsmallar, som stöder tidseffektiv planering av t.ex. skift som sker repetitivt under en viss tidsperiod.  Med rumsplaneringsverktyget kombinerar man skiften med rumsbokningarna och säkerställer att personalen alltid har tillgång till nödvändiga mottagningsrum.

Rumsplanering

Automatiska lösningar

Axel Planner hjälper dig att automatisera din organisations skift- och rumsplanering. Arbetsskiften kan importeras automatiskt från bakgrundssystemet och rumsbokningar kan också skapas automatiskt. Optimeringsprocessen börjar genast efter importeringen och rum och resurser länkas till importerade skift enligt organisationsspecifika optimeringsregler under en bestämd tidsperiod. Axel Planner jämför optimerade rumsbokningar med existerande bokningar och sparar ändrade bokningar. Resultaten av den senaste rumsoptimeringen visas i en rapportvy och de automatiska rumsbokningarna kan modifieras i Axel Planners rumsplaneringsverktyg. 

Automatiska rumsbokningar

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss