Kontakta oss

 

Optimering och utveckling av verksamheten

Registrerade händelser

Alla händelser i Axel-systemet lämnar en tidsstämpel. På så sätt kan man på ett tillförlitligt sätt spåra önskade objekt, till exempel besöksantal, väntetider och resursanvändning. Med Axels rapporter kan man till exempel visa antalet besökare månadsvis, veckovis eller till och med varje timme. Analysen av faktiska data ligger också till grund för framtida prognoser på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Det är också lätt att jämföra skillnader mellan resurser. Genom benchmarking mellan enheter och mottagande personer kan man jämföra hur effekterna av olika operativa och organisatoriska metoder på inverkar på genomförandet. Genom benchmarking och data kan organisationen implementera PDCA, det vill säga planera-implementera-granska-korrigera-cykeln.

Rätta och tillförlitliga mätare är mycket viktiga med tanke på hanteringen av resurser och utrymmen samt utvecklingen av patientflödeshanteringen och beslutsfattandet. 

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer.

Kontakta oss