Kontakta oss

 

Vi känner till hälso- och sjukvårdens behov

Specialist och patient på mottagningen

Självbetjäningslösningar och vägledning för smidig patientupplevelse

Axel Encounters självbetjäningslösningar gör det enklare och snabbare för patienterna att uträtta sina ärenden och underlättar vårdpersonalens hektiska vardag. Förutom med självbetjäningsterminalen kan du även med en smarttelefon checka in dig till tidsbokningar eller till en kö. Vi hjälper patienter och vårdpersonal att träffas bekymmerslöst på rätt plats vid rätt tidpunkt, vilket minskar känslan av brådska och osäkerhet samt den stress som orsakas av långa väntetider. Terminaler, utskrifter, skyltar, informationsskärmar och dörrdisplayer hjälper patienten att hitta rätt. Personalen har en egen vy från vilken de kan hantera patientflödet och styra vårdens framskridande i realtid. 

 

Läs mer

Incheckning på terminalen och med smarttelefon

Schemalägg och planera effektivt

Axel Planners verktyg för tids- och lokalhantering stödjer ett mångfaldigt planeringsarbete. Med skiftplaneringsverktyget är det enkelt att schemalägga organisationens samtliga resurser och planeringen sker smidigt och sparar värdefull tid. Man kan även importera arbetsskift från ett externt system och länka dem till rätta rum automatiskt med hjälp av organisationsspecifika optimeringsregler. 

 

Läs mer

Exempel av skiftplanering

Blev du intresserad?

Låt oss tillsammans se hur våra precisionslösningar kan vara till hjälp.

Kontakta oss