Kontakta oss

 

Vi känner till hälso- och sjukvårdens behov

På mottagningen

Schemalägg och planera effektivt

Våra verktyg för tids- och utrymmeshantering stödjer ett mångfaldigt planeringsarbete. Med skiftplaneringsverktyget är det enkelt att schemalägga organisationens samtliga resurser och skiftplaneringen sker smidigt och sparar värdefull tid. 

 

Läs mer

Tids- och rumshanteringsverktyg

Självbetjäningslösningar för smidig patientupplevelse

Våra självbetjäningslösningar gör det enklare och snabbare för patienterna att uträtta sina ärenden och underlättar vårdpersonalens hektiska vardag. Förutom med självbetjäningsterminalen kan du även med en smarttelefon checka in dig till tidsbokningar eller kön.

 

Läs mer

Självbetjäningslösningar

Säkerställ att patienter och vårdpersonal träffas på rätt tid på rätt plats

Vi hjälper patienter och vårdpersonal att träffas bekymmerslöst på rätt plats och vid rätt tidpunkt, vilket minskar känslan av brådska och osäkerhet och den stress som orsakas av långa väntetider. Kiosker, utskrifter, skyltar och informationsskärmar hjälper patienten att hitta rätt. Personalen har sin egen vy, från vilken de kan hantera patientflödet och styra vårdens framskridande i realtid. 

 

Läs mer

Vägledning och navigering

Samla in data för optimering av processerna

Rapporteringen i Axel avslöjar organisationens dolda utvecklingsbehov och flaskhalsarna i processerna. Patientantalet, väntetiderna, belastningen av enheter eller verksamhetsställen, tillräckligheten av resurser och automatiseringsnivå är exempel på data som lagras av systemet.

 

Läs mer

Optimering och utveckling av verksamheten

Blev du intresserad?

Låt oss tillsammans se hur våra precisionslösningar kan vara till hjälp.

Kontakta oss