Ota yhteyttä

 

Akseli Analyysi murskaa datan graafeiksi ja raporteiksi tukien toimintasi kehittämistä

 

Haluatko kuulla lisää?

Raportti

Akseli Analyysi helpottaa päivittäisen toiminnan optimointia ja tukee prosessien kehittämistä. 

Kehitä toimintaa ja vähennä tyhjäkäyntiä

Luo läpinäkyvyyttä operatiiviseen toimintaan

Organisaatioissa on usein vaikea hahmottaa, mitä operatiivisessa toiminnassa todella tapahtuu. Akseli Analyysi auttaa luomaan toimintaasi läpinäkyvyyttä ja tarjoaa toiminnan johtamiseen avainmittareita, jotka ovat käytössäsi aina niin halutessasi.

Tunnista tarpeet tärkeimmille ohjaustoimille

Akseli tarjoaa vastaanottotoimintoihin reaaliaikaiset avainmittarit, jotka auttavat tunnistamaan aktiivisia ohjaustoimia vaativat tilanteet. Yksiköiden operatiivinen johto saa reaaliaikaista tietoa muun muassa jonotilanteesta, odotusajoista, läpimenoajoista ja potilasvaihdoista.

Ole osana organisaatiosi laajempaa tiedolla johtamista

Moderneilla terveydenhuollon organisaatioilla on tarve yhdistää tietoa useista lähteistä. Akseli Analyysi tukee organisaatiosi tiedolla johtamisen hankkeita ja mahdollistaa Akselin operatiivisen tiedon siirtämisen tietoaltaisiisi, jotta voit muodostaa kokonaisnäkemyksen.

Helppoja työkaluja tehokkuuden parantamiseen

Dataraportointi

Akselin dataraportteja voi tarkastella taulukko- tai kaaviomuodossa tietyltä aikaväliltä ja tietyllä esitystarkkuudella. Raportteihin voi koota resurssi- tai yksikkökohtaisia tietoja esimerkiksi asiakasmääristä, odotusajoista ja hoitokäyntien kestoista. Raportin sisällön voi tallentaa helposti CSV-tiedostoksi ja viedä sen toiseen työkaluun lisäanalysointia varten.

Dataraportit

Huoneraportointi

Akselin huoneraportti tarjoaa tietoa huoneiden käyttöasteista ja käytön tehokkuudesta. Huoneen käyttöaste kertoo, miten suuren osan työpäivästä Akseli-käyttäjä on ollut huoneessa. Käytön tehokkuus puolestaan kertoo, miten suuren osan huoneen käyttöajasta huoneessa on ollut Akseli-käyttäjän lisäksi potilas.

Huoneraportti

Tapahtumatietojen hyödyntäminen

Jokaisesta tapahtumasta Akselissa jää merkintä aikaleimoineen. Akselin keräämistä tapahtumatiedoista voi esimerkiksi tarkistaa, miten potilaiden käynnit ovat edenneet Akseli-järjestelmässä ilmoittautumisesta hoidon valmistumiseen. Tapahtumatietoja voidaan hyödyntää ennustamisessa sekä organisaation prosessien analysoinnissa ja tehostamisessa.

Tapahtumatiedot

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä