Ota yhteyttä

 

Toiminnan optimointi ja kehittäminen

raportti

Kaikista Akseli-järjestelmän tapahtumista jää aikaleima. Näin voidaan luotettavasti seurata haluttuja kohteita, kuten kävijämääriä, odotusaikoja ja resurssien käyttöä. Akselin raporttien avulla on mahdollista tarkastella esimerkiksi kävijämääriä kuukausi-, viikko- tai jopa tuntitasolla. Toteumatietojen analysointi toimii myös tulevaisuuden ennustamisen pohjana strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla.

Myös resurssien välistä vertailua on helppo tehdä. Yksiköiden ja vastaanottavien henkilöiden välisellä benchmarkingilla pystytään vertaamaan, miten erilaiset toiminta- ja organisoitumistavat vaikuttavat toteumiin. Benchmarkingin ja datan kautta organisaatio pystyy toteuttamaan PDCA- eli suunnittele-toteuta-tarkista-korjaa -sykliä.

Oikeat ja luotettavat mittarit ovat ensiarvoisen tärkeitä niin resurssien- ja tilanhallinnan kuin potilasvirtojen hallinnan kehittämisessä sekä päätöksenteossa.

Kiinnostuitko?

Kerromme mielellämme lisää.

Ota yhteyttä